РЕШЕНИЕ №126 / 14.10.2011


ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОЗЛОДУЙ

Р Е Ш Е Н И Е

126

гр.Козлодуй, 14.10.2011 год.

ОТНОСНО:  гласуване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението в община Козлодуй в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.


На основание чл. 33, ал. 1, т. 7, чл. 73, чл. 175, чл. 190, ал. 2, чл. 203 и чл. 204 от Изборния кодекс и в изпълнение а Решение № 958 – ПВР/МИ от 28.09.2011 на ЦИК, Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОПРЕДЕЛЯ следните избирателни секции в община Козлодуй, в които могат да гласуват избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.:

- в гр.Козлодуй, избирателна секция № 062000014 с адрес гр.Козлодуй, ул. „Свилен Русев” № 27, НУ „Васил Левски” на първия етаж на сградата;

- в с.Хърлец, избирателна секция № 062000016 с адрес с.Хърлец, ул. „Цар Освободител” № 45, Квартален клуб /Бежанска махала/;

- в с.Гложене, избирателна секция № 062000020 с адрес с.Гложене, ул. „Паисий Хилендарски” № 3, ОУ „Христо Ботев” на първия етаж на сградата;

- в с.Бутан, избирателна секция № 062000025 с адрес с.Бутан,  ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” на първия етаж на сградата и

- в с.Крива бара, избирателна секция № 062000027 с адрес с.Крива бара,  ул. „Георги Димитров” № 45, НУ „Гео Милев” на първия етаж на сградата.


2. ПРЕДПРИЕМА следните мерки, които да позволяват на избирателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението да се придвижват и да гласуват в изборния ден.

- пред всяка секция по т. 1 се поставят табела (Приложение № 1 към Решение № 958-ПВР/МИ от 28.09.2011 на ЦИК) и други обозначителни знаци с минимални размери 20/30 см, на които се отбелязва и допълнителното й предназначение;

- на входа на сградите, където се помещават секциите по т.1 се поставят табела и обозначителни знаци с размери 50/30 см, които да насочват избирателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението към избирателната секция, където могат да гласуват;

-  във всяка секция по т.1 се поставят кабини за гласуване с размери не по-малко от 210/170 см и с вход не по-тесен от 90 см.


3. УКАЗВА телефони и адреси на общинските администрации, на които избирателите могат да правят заявки за помощ в изборния ден, както следва:

- за гр.Козлодуй – телефон 0973/ 80784 и адрес, сградата на община Козлодуй на ул.”Христо Ботев” № 13;

- за с.Хърлец – телефон 09163/2204 и адрес, сградата на кметство с.Хърлец на ул.”Георги Димитров” № 41;

- за с.Гложене – телефон 09160/ 2332 и на адрес, сградата на кметство с.Гложене на ул.”Христо Ботев” № 22;

- за с.Бутан – телефон 09168/ 2040 и на адрес, сградата а кметство с.Бутан на ул.”Георги Димитров” № 56 и

- за с.Крива бара – телефон 09168/ 2243 и на адрес, сградата на кметство с.Крива бара на ул.”Георги Димитров” № 67.

Заявките се приемат в изборния ден на 23 октомври 2011г. в часовете от 06.00 до 18.00 и при провеждане на балотаж на 30 октомври 2011г в часовете от 06.00 до 18.00.


В срок не по-късно от 15 октомври 2011 г. (7 дни преди изборния ден) да бъде оповестено чрез средствата за масова информация в района на община Козлодуй настоящото решение.

Възлага на секретаря на ОИК съвместно с общинската администрация да приведе в изпълнение решението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева
СЕКРЕТАР:

Соня Луканова
Публикувано на 14.10.2011 в 10:00 часа

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook