РЕШЕНИЕ №127 / 14.10.2011

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОЗЛОДУЙ

Р Е Ш Е Н И Е

127

гр.Козлодуй, 14.10.2011 год.

ОТНОСНО: Определяне на член/ове/ на ОИК – Козлодуй, които да предадат изборните книжа и материали на председателите на СИК и ПСИК в община Козлодуй и да подпишат протоколи за предаването на изборните книжа и материали.


На основание чл.187, ал.3 вр. ал.1 и в изпълнение на т.1 и т.3 и т.5.1 от Раздел І на Част втора от методическите указания по прилагането на Изборния кодекс за общинските избирателни комисии приети с Решение № 1026 от 3.10.2011г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОПРЕДЕЛЯ двама члена на ОИК – Козлодуй, които в предизборния ден, на 22 октомври 2011 год., а в случай на балотаж в предизборния ден на 29 октомври 2011 год. да предадат изборните книжа и материали на председателите на СИК и ПСИК в община Козлодуй и да подпишат протоколите за предаването на изборните книжа и материали.


ИЗБИРА членовете по т.1 да са председателя на ОИК, Адриана Георгиева Добрева и секретаря на ОИК, Соня Йорданова Луканова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева
СЕКРЕТАР:

Соня Луканова


Публикувано на 14.10.2011 в 10:00 часа

Търсене
facebook
 
Харесва ли ви новата визия на сайта?