РЕШЕНИЕ №128 / 14.10.2011

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОЗЛОДУЙ

Р Е Ш Е Н И Е

128

гр.Козлодуй, 14.10.2011 год.


ОТНОСНО: Разпределяне членовете на ОИК за отговорници за 27-те СИК в община Козлодуй в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 год.


В изпълнение на т.22 от Раздел І на Част втора от методическите указания по прилагането на Изборния кодекс за общинските избирателни комисии приети с Решение № 1026 от 3.10.2011г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия


Р Е Ш И:


Разпределя членовете на ОИК за отговорници за 27-те СИК в община Козлодуй, както следва:

Евгения Здравкова отговаря за СИК 062000003 и СИК 062000009;

Елица Орманова отговаря за СИК 062000004 и СИК 062000005

Десислава Кирилова отговаря за СИК 062000007 и СИК 062000008

Мирослав Косев отговаря за СИК 062000002 и СИК 062000006

Веселина Кирилова отговаря за СИК 062000001 и СИК 062000011

Милен Сибинов  отговаря за СИК 062000013 и СИК 062000014

Мирослав Ангелов отговаря за СИК 062000010 и СИК 062000012

Надя Пашова отговаря за СИК 062000020 и СИК 062000022

Елеонора Симеонова отговаря за СИК 062000016 и СИК 062000021

Надка Станчева отговаря за СИК 062000017 и СИК 062000018

Райко Копачев отговаря за СИК 062000023 и СИК 062000019

Светослав Спасов отговаря за СИК 062000024 и СИК 062000025

Ангел Ангелов отговаря за СИК 062000026 и СИК 062000027

Ана Цветанова отговаря за ПСИК 062000015


Възлага на секретаря на ОИК да изготви списък с телефоните на членовете на ОИК, стационарните телефони на ОИК, факс и електронен адрес на ОИК, както и разпределението на отговорниците по секционни избирателни комисии по т.1 и да го предостави на председателите на 27 – те СИК при предаване на изборните книжа и материали.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана ДобреваСЕКРЕТАР:

Соня ЛукановаПубликувано на 14.10.2011 в 10:00 часа


Търсене
facebook
 
Харесва ли ви новата визия на сайта?