РЕШЕНИЕ №129 / 14.10.2011


Общинска избирателна комисия  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 129
гр. Козлодуй, 1
4.10.2011 год.


ОТНОСНО: промяна в състава на членове на Секционни избирателни комисии в община Козлодуй предложени от ПП ГЕРБ, назначени с решение № 115 от 26.09.2011 г. на ОИК Козлодуй


Постъпило е предложение с вх. № 50/14.10.2011 г. в ОИК  Козлодуй от Ангел Лалюв, представляващ политическа партия ГЕРБ за община Козлодуй, област Враца, за освобождаване на членове на СИК в община Козлодуй, както следва: Цветелина Величкова Станчева, секретар на СИК 062000002; Владислав Тошков Сарачинов, председател на СИК 062000016; Малина Петкова Бадева, член на СИК 062000016; Георги Славчев Георгиев, член на СИК 062000016; Десислава Михайлова Войкова, член на СИК 062000017; Петър Валериев Петров, член на СИК 062000017; Румяна Величкова Бънкова, член на СИК 062000018 и Силвия Петкова Кирилова, член на СИК 062000018.

В предложението са посочени имена и данни за лицата, които ще заменят освободените членове, посочени по-горе. Изпълнени са изискванията на закона, досежно замяна членовете на СИК и е налице нужда от промяната с оглед обезпечаване протичането на изборния процес в община Козлодуй.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА следните членове на СИК в община Козлодуй предложени от ПП ГЕРБ:

Цветелина Величкова Станчева, член на СИК 062000002;

Владислав Тошков Сарачинов, председател на СИК 062000016;

Малина Петкова Бадева, член на СИК 062000016;

Георги Славчев Георгиев, член на СИК 062000016;

Десислава Михайлова Войкова, член на СИК 062000017;

Петър Валериев Петров, член на СИК 062000017;

Румяна Величкова Бънкова, член на СИК 062000018 и

Силвия Петкова Кирилова, член на СИК 062000018


НАЗНАЧАВА следните членове на СИК в община Козлодуй, предложени от ПП ГЕРБ:

Калин Иванов Кюланов, член на СИК 062000002;

Цветелина Величкова Станчева, председател на СИК 062000016;

Румяна Величкова Бънкова, член на СИК 062000016;

Силвия Петкова Кирилова, член на СИК 062000016;

Ивалина Валериева Маринова, член на СИК 062000017;

Даниела Яворова Михайлова, член на СИК 062000017;

Малина Петкова Бадева, член на СИК 062000018 и

Росица Петрова Калинова, член на СИК 062000018.


АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените членове на СИК, както следва: №№ 208, 280, 346, 347, 350, 351, 354 и 355 от 04.10.2011 год.

Да се издадат удостоверения на назначените членове на СИК.


Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева


СЕКРЕТАР:

Соня Луканова

* Публикувано на 14.10.2011 в 17:00 часаТърсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?