РЕШЕНИЕ №131 / 17.10.2011

Общинска избирателна комисия  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 131
гр. Козлодуй, 17.10.2011 год
.ОТНОСНО: промяна в състава на членове на Секционни избирателни комисии на територията на община Козлодуй, предложени от ПП БСП, назначени с решение № 115 от 26.09.2011 г. на ОИК Козлодуй

Постъпило е предложение с вх. № 56/17.10.2011 г. в ОИК  Козлодуй от Цоло Цолов, упълномощен представител на ПП БСП за община Козлодуй, област Враца, за освобождаване на членове на СИК в община Козлодуй, както следва: Венцислав Стайов Цибров, член в СИК 062000002, Тянка Димитрова Захариева, член в 062000003, Лилия Христова Маринова, член в СИК 062000004, Теодора Димитрова Миткова, председател в СИК 062000010, Даниела Александрова Цолова, член в СИК 062000010, Станка Иванова Братова, член в СИК062000014, Владимир Тодоров Свиняров, заместник председател в СИК 062000016, Соня Димитрова Довицова, член в СИК062000019, Димитър Опров Симов, член в СИК062000019, Иванка Лазарова Василева, член в СИК062000020, Митка Иванова Томова, член в СИК062000021, Милчо Димитров Христов, член в СИК062000021, Лиляна Георгиева Иванова, член в СИК062000022 и Лилия Александрова Димитрова, секретар в СИК062000023.

В предложението са посочени имена и данни за лицата, които ще заменят освободените членове, посочени по-горе. Изпълнени са изискванията на закона, досежно замяна членовете на СИК и е налице нужда от промяната с оглед обезпечаване протичането на изборния процес в община Козлодуй.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА членове на СИК в община Козлодуй, предложени от ПП БСП, както следва: Венцислав Стайов Цибров, член в СИК 062000002, Тянка Димитрова Захариева, член в СИК 062000003, Лилия Христова Маринова, член в СИК 062000004, Теодора Димитрова Миткова, председател в СИК 062000010, Даниела Александрова Цолова, член в СИК 062000010, Станка Иванова Братова, член в СИК062000014, Владимир Тодоров Свиняров, заместник председател в СИК 062000016, Соня Димитрова Довицова, член в СИК 062000019, Димитър Опров Симов, член в СИК 062000019, Иванка Лазарова Василева, член в СИК 062000020, Митка Иванова Томова, член в СИК 062000021, Милчо Димитров Христов, член в СИК 062000021, Лиляна Георгиева Иванова, член в СИК 062000022 и Лилия Александрова Димитрова, секретар в СИК 062000023.

АНУЛИРА удостоверенията на освободените членове на СИК с №№ 284, 287, 293, 322, 345, 360, 361, 365, 368, 369, 372, 269, 233 и 203 от 04.10.2011 г.

НАЗНАЧАВА членове на СИК в община Козлодуй, предложени от ПП БСП, както следва: Владимир Тодоров Свиняров, член в СИК 062000002, Венцислав Стайов Цибров, член в 062000003, Наташа Благоева Борисова, член в СИК 062000004, Даниела Александрова Цолова, председател в СИК 062000010, Теодора Димитрова Миткова, член в СИК 062000010, Цветан Цветанов Братов, член в СИК 062000014, Йорданка Иванова Янкулова, заместник председател в СИК 062000016, Илонка Светлинова Миткова, член в СИК 062000019, Виолина Йорданова Стоянова, член в СИК 062000019, Албена Данева Господинова, член в СИК 062000020, Лиляна Георгиева Иванова, член в СИК 062000021, Богомил Петрушков Андров, член в СИК 062000021, Донка Огнянова Христова, член в СИК 062000022 и Либер Асенов Борисов, секретар в СИК 062000023.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева


СЕКРЕТАР:

Соня Луканова


* Публикувано на 17.10.2011 в 17:00 часа


Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?