РЕШЕНИЕ №132 / 18.10.2011


Общинска избирателна комисия  КозлодуйРЕШЕНИЕ
№ 132
гр. Козлодуй, 18.10.2011 год
.ОТНОСНО: регистриране на застъпници на независим кандидат за кмет на кметство с. Крива бара, издигнат от Инициативен комитет  за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.


В Общинската избирателна комисия с вх. № 61 от 18.10.2011 год. от Инициативен комитет е получено писмо, с което искат да бъдат регистрирани  двама застъпници на независимия кандидат за кмет на кметство с. Крива бара, за участие в местните избори на 23 октомври 2011 г.

Посочени са всички изискуеми данни за всеки от застъпниците, съгласно решение № 653-ПВР/МИ от 01.09.2011 г. на ЦИК.


Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 19, във връзка с чл. 101 от  Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Козлодуй

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА застъпници на независимия кандидат за кмет на кметство с. Крива бара, за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., както следва:


№ по ред

Застъпник /име, презиме, фамилия/

Кандидат за общински съветник

1

Маргарита Любомирова Иванова

Цветан Иванов Йорданов

2

Силвия Драгомирова Иванова

Цветан Иванов Йорданов


Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева
СЕКРЕТАР:

Соня Луканова


* Публикувано на 18.10.2011 в 17:00 часа

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook