РЕШЕНИЕ №133 / 19.10.2011


Общинска избирателна комисия  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 133
гр. Козлодуй, 19.10.2011 год
.ОТНОСНО: регистриране на застъпници на кандидати  за общински съветници от листата на КП ГЕРБ-ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.


В Общинската избирателна комисия с вх. № 63 от 19.10.2011 год. от Иво Тошков Симеонов, представител на  КП ГЕРБ-ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG е получено писмо, с което иска да бъдат регистрирани шестнадесет застъпници на кандидатите от листата на КП ГЕРБ-ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG, за участие в местните избори на 23 октомври 2011 г.

Посочени са всички изискуеми данни за всеки от застъпниците, съгласно решение № 653-ПВР/МИ от 01.09.2011 г. на ЦИК.


Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 19, във връзка с чл. 101 от  Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Козлодуй

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА застъпници на кандидати за общински съветници  от листата на КП ГЕРБ-ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG, за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., както следва:№ по ред

Застъпник /име, презиме, фамилия/

Кандидат за общински съветник/ кмет на община/кмет на кметство

1

Иван Маринов Бобочев

Валери Петров Димитров

2

Валери Иванов Симов

Валери Петров Димитров

3

Веселин Иванов Христов

Валери Петров Димитров

4

Петко Кирилов Бадев

Валери Петров Димитров

5

Славчо Еленчев Гежев

Валери Петров Димитров

6

Павел Кръстев Йонов

Валери Петров Димитров

7

Десислава Михайлова Войкова

Валери Петров Димитров

8

Бойко Димитров Иванов

Петко Иванов Петков

9

Светлин Иванов Петков

Петко Иванов Петков

10

Галина Декова Маринова

Петко Иванов Петков

11

Валери Трайков Христов

Петко Иванов Петков

12

Ивайло Валериев Веселинов

Петко Иванов Петков

13

Димитър Петков Игнатов

Петко Иванов Петков

14

Любен Светлозаров Върбанов

Петко Иванов Петков

15

Николай Валериев Трайков

Петко Иванов Петков

16

Анушка Огнянова Рашкова

Петко Иванов Петков


Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева


СЕКРЕТАР:

Соня Луканова


* Публикувано на 19.10.2011 в 17:00 часа

Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?