РЕШЕНИЕ №134 / 19.10.2011


Общинска избирателна комисия  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 13
4
гр. Козлодуй, 19.10.2011 год
.ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидати за общински съветници от листата на ПП „ЕСИ” за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.


В Общинската избирателна комисия с вх. № 65 от 19.10.2011 год. от Тома Янков Томов, представляващ ПП „ЕСИ” е получено писмо, с което иска да бъдат регистрирани петдесет и четири застъпници на кандидатите за общински съветници от листата на ПП „ЕСИ” в местните избори на 23 октомври 2011 г.

Посочени са всички изискуеми данни за всеки от застъпниците, съгласно решение № 653-ПВР/МИ от 01.09.2011 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 19, във връзка с чл. 101 от  Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Козлодуй

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА застъпници на кандидати за общински съветници  от листата на ПП „ЕСИ” за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., както следва:№ по ред

Застъпник /име, презиме, фамилия/

Кандидат за общински съветник/ кмет на община/кмет на кметство

1

Даниел Методиев Кирилов

Методи Митков Кирилов

2

Фани Славчева Маринова

Методи Митков Кирилов

3

Христина Иванова Райкова

Методи Митков Кирилов

4

Цветелин Иванов Райков

Методи Митков Кирилов

5

Кирил Маринов Асенов

Васил Китов Линов

6

Марин Райков Каменов

Васил Китов Линов

7

Теодор Руменов Георгиев

Васил Китов Линов

8

Силвия Юлкова Славейкова

Васил Китов Линов

9

Иван Райков Каменов

Васил Китов Линов

10

Съби Каменов Илиев

Васил Китов Линов

11

Румен Бориславов Кожухаров

Методи Митков Кирилов

12

Райка Василева Линова

Методи Митков Кирилов

13

Анета Василева Маринова

Методи Митков Кирилов

14

Цветомир Кирилов Димитров

Методи Митков Кирилов

15

Радослав Цветанов Маринов

Методи Митков Кирилов

16

Габриел Василев Китов

Методи Митков Кирилов

17

Камен Райков Каменов

Васил Китов Линов

18

Васил Каменов Райков

Васил Китов Линов

19

Катя Миткова Кирилова

Методи Митков Кирилов

20

Красимир Георгиев Иванов

Методи Митков Кирилов

21

Милена Миткова Илиева

Методи Митков Кирилов

22

Димитър Боянов Рангелов

Васил Китов Линов

23

Даниел Габриелов Василев

Методи Митков Кирилов

24

Славчо Митков Бенов

Методи Митков Кирилов

25

Мая Димитрова Боянова

Васил Китов Линов

26

Замфира Илиева Илиева

Методи Митков Кирилов

27

Калина Кирилова Димитрова

Васил Китов Линов

28

Стефчо Димитров Пенков

Васил Китов Линов

29

Величка Райкова Линова

Методи Митков Кирилов

30

Никола Стефанов Балиев

Методи Митков Кирилов

31

Румен Кръстев Ангелов

Кайчо Ангелов Занков

32

Васил Лазаров Димитров

Кайчо Ангелов Занков

33

Дилян Павлов Христов

Кайчо Ангелов Занков

34

Васил Робертинов Пецев

Кайчо Ангелов Занков

35

Мариян Ангелов Минчев

Кайчо Ангелов Занков

36

Красимир Кайчов Ангелов

Кайчо Ангелов Занков

37

Анатоли Славчев Занков

Кайчо Ангелов Занков

38

Ицко Ангелов Занков

Кайчо Ангелов Занков

39

Ангел Ицков Ангелов

Кайчо Ангелов Занков

40

Ивайло Димитров Кирилов

Кайчо Ангелов Занков

41

Красимир Любчов Стоянов

Кайчо Ангелов Занков

42

Милчо Любчов Ленчов

Кайчо Ангелов Занков

43

Гошо Любчов Стоянов

Кайчо Ангелов Занков

44

Милена Юриева Добрева

Кайчо Ангелов Занков

45

Борислав Митков Данов

Невелин Спасов Найденов

46

Павлина Петрова Пачова

Невелин Спасов Найденов

47

Ицо Валериев Младенов

Невелин Спасов Найденов

48

Милчо Трифонов Джанов

Невелин Спасов Найденов

49

Десислав Гоцев Симеонов

Невелин Спасов Найденов

50

Зоя Ангелова Ангелова

Невелин Спасов Найденов

51

Оля Георгиева Ангелова

Невелин Спасов Найденов

52

Емил Гергов Тодоров

Невелин Спасов Найденов

53

Анелия Ивалинова Петрова

Невелин Спасов Найденов

54

Митко Монов Крумов

Невелин Спасов НайденовРешението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева

СЕКРЕТАР:

Соня Луканова


* Публикувано на 19.10.2011 в 17:00 часа


Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook