РЕШЕНИЕ №135 / 19.10.2011


Общинска избирателна комисия  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 135
гр. Козлодуй, 19.10.2011 год.

ОТНОСНО: промяна в състава на членове на Секционни избирателни комисии в община Козлодуй предложени от ПП АТАКА, назначени с решение № 115 от 26.09.2011 г. на ОИК Козлодуй


Постъпило е предложение с вх. № 66/19.10.2011 г. в ОИК  Козлодуй от Елена Рангелова, представляващ политическа партия АТАКА за община Козлодуй, област Враца, за освобождаване на членове на СИК в община Козлодуй, както следва: Росен Станчев Петров, член на СИК 062000002; Красимир Тодоров Кривошиев, член на СИК 062000008; Красимир Кирилов Рангелов, член на СИК 062000009; Владимир Росенов Казаков, член на СИК 062000011;  Светла Тотева Синева, член на СИК 062000012; Олга Йосифова Стефанова, член на СИК 062000016; Иво Йорданов Стефанов, член на СИК 062000019; Любомир Трайков Туков, секретар на СИК 062000020; Марио Ивов Йорданов, секретар на СИК 062000022 и Цветан Иванов Цолов, заместник председател на СИК 062000015.

В предложението са посочени имена и данни за лицата, които ще заменят освободените членове, посочени по-горе. Изпълнени са изискванията на закона, досежно замяна членовете на СИК и е налице нужда от промяната с оглед обезпечаване протичането на изборния процес в община Козлодуй.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА следните членове на СИК в община Козлодуй предложени от ПП АТАКА:

Росен Станчев Петров, член на СИК 062000002;

Красимир Тодоров Кривошиев, член на СИК 062000008;

Красимир Кирилов Рангелов, член на СИК 062000009;

Владимир Росенов Казаков, член на СИК 062000011;

Светла Тотева Синева, член на СИК 062000012;

Олга Йосифова Стефанова, член на СИК 062000016;

Иво Йорданов Стефанов, член на СИК 062000019;

Любомир Трайков Туков, секретар на СИК 062000020;

Марио Ивов Йорданов, секретар на СИК 062000022 и

Цветан Иванов Цолов, заместник председател на СИК 062000015.


НАЗНАЧАВА следните членове на СИК в община Козлодуй, предложени от ПП АТАКА:

Габриела Димитрова Георгиева, член на СИК 062000002;

Марио Ивов Йорданов, член на СИК 062000008;

Светла Тотева Синева, член на СИК 062000009;

Красимир Тодоров Кривошиев, член на СИК 062000011;

Красимир Кирилов Рангелов, член на СИК 062000012;

Владимир Росенов Казаков, член на СИК 062000016;

Олга Йосифова Стефанова, член на СИК 062000019;

Татяна Величкова Никова, секретар на СИК 062000020;

Росен Станчев Петров, секретар на СИК 062000022 и

Нина Красимирова Рангелова, заместник председател на СИК 062000015.

АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените членове на СИК, както следва: №№ 268, 266, 221, 282, 313, 319, 330, 337, 348 и 359 от 04.10.2011 год.

Да се издадат удостоверения на назначените членове на СИК.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева


СЕКРЕТАР:

Соня Луканова

* Публикувано на 19.10.2011 в 17:00 часаТърсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook