РЕШЕНИЕ №136 / 19.10.2011

Общинска избирателна комисия  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 136
гр. Козлодуй, 19.10.2011 год
.ОТНОСНО: регистриране на застъпници на независим кандидат за кмет на кметство с.Бутан, община Козлодуй за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.


В Общинската избирателна комисия с вх. № 67 от 19.10.2011 год. от Ангелина Пепелярска, представляваща ИК за издигане на независимия кандидат за кмет на кметство с.Бутан е получено писмо, с което иска да бъдат регистрирани осем застъпници на независимия кандидат за кмет на кметство с.Бутан, община Козлодуй Стефан Иванов Стефанов в местните избори на 23 октомври 2011 г.

Посочени са всички изискуеми данни за всеки от застъпниците, съгласно решение № 653-ПВР/МИ от 01.09.2011 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 19, във връзка с чл. 101 от  Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Козлодуй

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА застъпници на независимия кандидат за кмет на кметство с.Бутан, община Козлодуй Стефан Иванов Стефанов за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., както следва:

  1. Ирена Ганчова Христова;
  2. Галин Ангелов Христов;
  3. Анатоли Петров Пачов;
  4. Виолин Десиславов Симеонов;
  5. Снежана Георгиева Пуриева;
  6. Силвия Миткова Пепелярска;
  7. Светозар Спасов Първанов и
  8. Камелия Зафирова Средкова.

Да се издадат удостоверения на регистрираните застъпници.Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана ДобреваСЕКРЕТАР:

Соня Луканова

* Публикувано на 19.10.2011 в 17:00 часаТърсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?