РЕШЕНИЕ №140 / 20.10.2011


Общинска избирателна комисия  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 1
40
гр. Козлодуй,
20.10.2011 год.ОТНОСНО: регистриране на застъпници на кандидати за общински съветници от листата на ПП „Движение за права и свободи” за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.


В Общинската избирателна комисия с вх. № 72 от 20.10.2011 год. от Гълъб Борисов Кирилов, представляваща ПП „Движение за права и свободи” за община Козлодуй е получено писмо, с което иска да бъдат регистрирани седем застъпници на кандидатите за общински съветници в местните избори на 23 октомври 2011 г.

Посочени са всички изискуеми данни за всеки от застъпниците, съгласно решение № 653-ПВР/МИ от 01.09.2011 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 19, във връзка с чл. 101 от  Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Козлодуй

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА застъпници на кандидатите за общински съветници от листата на ПП „Движение за права и свободи” за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., както следва:

На кандидата Гълъб Борисов Кирилов – Ивалина Василева Методиева, Кирил Илиев Йончев, Галя Георгиева Димитрова, Ирена Страшимирова Бобочева, Петко Георгиев Иванов, Людмил Цветанов Димитров и Николай Георгиев Йончев.

На кандидата Стефан Спасов Спасов - Ивалина Василева Методиева, Кирил Илиев Йончев, Галя Георгиева Димитрова, Ирена Страшимирова Бобочева, Петко Георгиев Иванов, Людмил Цветанов Димитров и Николай Георгиев Йончев.

 

Да се издадат удостоверения на регистрираните застъпници.


Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана ДобреваСЕКРЕТАР:

Соня Луканова* Публикувано на 20.10.2011 в 15:00 часа
Търсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?