РЕШЕНИЕ №141 / 21.10.2011


Общинска избирателна комисия  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 141
гр. Козлодуй, 21.10.2011 год
. ОТНОСНО: регистриране на застъпници на кандидати  за общински съветници от листата на ПП БСП за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.


В Общинската избирателна комисия с вх. № 73 от 20.10.2011 год. от Цоло Цолов, представляващ ПП БСП за община Козлодуй е получено писмо, с което иска да бъдат регистрирани шестнадесет застъпници на кандидатите за общински съветници и кметове на община и кметства от листата на ПП БСП за участие в местните избори на 23 октомври 2011 г.

Посочени са всички изискуеми данни за всеки от застъпниците, съгласно решение № 653-ПВР/МИ от 01.09.2011 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 19, във връзка с чл. 101 от  Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Козлодуй

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА застъпници на кандидати за общински съветници, кметове на община и кметство на ПП БСП за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., както следва:№ по ред

Застъпник /име, презиме, фамилия/

Кандидат за общински съветник/ кмет на община/кмет на кметство

1

Цветана Маринова Станоева

Борислав Илиев Борисов - кмет

2

Антони Кръстев Здравков

Борислав Илиев Борисов - кмет

3

Иван Теодосиев Върганов

Цоло Александров Цолов - съветник

4

Георги Иванов Коев

Цоло Александров Цолов - съветник

5

Йордан Стефанов Добрев

Васил Цветанов Стоянов - съветник

6

Мария Огнянова Цанова

Васил Цветанов Стоянов – съветник

7

Тошка Благоева Василева

Милко Костадинов Торбов - съветник

8

Наташа Цветанова Коларова

Зорница Херофимова Коларова - съветник

9

Емил Иванов Бобочоев

Иван Александров Давидов - кмет

10

Деница Светославова Бугова

Иван Александров Давидов - кмет

11

Божидар Любчов Ленчов

Румен Нечев Николов - съветник

12

Параскев Иванов Довицов

Огнемир Димитров Симов - съветник

13

Лилия Димитрова Ангелова

Огнемир Димитров Симов - съветник

14

Красияна Ангелова Михайлова

Людмил Благоев Маринов  съветник

15

Владислава Валериева Димитрова

Людмил Иванов Якимов - съветник

16

Лиляна Панталеева Христова

Робертино Георгиев Христов - съветник


Да се издадат удостоверения на регистрираните застъпници.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева


СЕКРЕТАР:

Соня Луканова


* Публикувано на 21.10.2011 в 15:00 часа
Търсене
facebook
 
Харесва ли ви новата визия на сайта?