РЕШЕНИЕ №142 / 21.10.2011


Общинска избирателна комисия  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 142
гр. Козлодуй, 21.10.2011 год
. ОТНОСНО: регистриране на застъпници на независим кандидат за кмет на кметство с.Гложене, община Козлодуй за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.


В Общинската избирателна комисия с вх. № 76 от 20.10.2011 год. от Геновева Данкова Христова, представляваща ИК за издигане на независимия кандидат за кмет на кметство с.Гложене е получено писмо, с което иска да бъдат регистрирани осем застъпници на независимия кандидат за кмет на кметство с.Гложене, община Козлодуй Антон Огнянов Тодоров в местните избори на 23 октомври 2011 г.

Посочени са всички изискуеми данни за всеки от застъпниците, съгласно решение № 653-ПВР/МИ от 01.09.2011 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 19, във връзка с чл. 101 от  Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Козлодуй

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА застъпници на независимия кандидат за кмет на кметство с.Гложене, община Козлодуй Антон Огнянов Тодоров за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., както следва:

  1. Розалия Бисерова Илиева
  2. Милчо Методиев Георгиев;
  3. Иванка Митова Шуйкова;
  4. Костадинка Цветанова Маринова;
  5. Людмила Бойкова Трифонова;
  6. Калин Руменов Кръстев;
  7. Фанко Ангелов Маринов и
  8. Иванка Маринова Иванова.

Да се издадат удостоверения на регистрираните застъпници.Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана ДобреваСЕКРЕТАР:

Соня Луканова
* Публикувано на 21.10.2011 в 12:00 часа
Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook