РЕШЕНИЕ №143 / 21.10.2011

Общинска избирателна комисия  Козлодуй


 

РЕШЕНИЕ
№ 143
гр. Козлодуй, 21.10.2011 год
. 

 

 

ОТНОСНО: регистриране на застъпници на кандидати за общински съветници и кмет на община от листата на КП „Нов Козлодуй” за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.

 

В Общинската избирателна комисия с вх. № 75 от 21.10.2011 год. от Емил Стоянов Митрев, представляващ КП „Нов Козлодуй” е получено писмо, с което иска да бъдат регистрирани петдесет и три застъпници на кандидатите за общински съветници и кмет на община от листата на КП „Нов Козлодуй” в местните избори на 23 октомври 2011 г.

Посочени са всички изискуеми данни за всеки от застъпниците, съгласно решение № 653-ПВР/МИ от 01.09.2011 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 19, във връзка с чл. 101 от  Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Козлодуй

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА застъпници на кандидати за общински съветници и кмет на община от листата на КП „Нов Козлодуй” за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., както следва:

 

 

№ по ред

Застъпник /име, презиме, фамилия/

Кандидат за общински съветник/ кмет на община/кмет на кметство

1

Мариела Борисова Паричкова

Юлиян Йорданов Първолов - кмет

2

Ани Пламенова Александрова

Юлиян Йорданов Първолов - кмет

3

Дилян Цветанов Сулев

Юлиян Йорданов Първолов - кмет 

4

Свилен Генадиев Живков

Юлиян Йорданов Първолов - съветник 

5

Андон Стефанов Димитров

Юлиян Йорданов Първолов - съветник 

6

Зюмбюла Миткова Христова

Юлиян Йорданов Първолов -съветник 

7

Венцислав Любенов Йосифов

Юлиян Йорданов Първолов - съветник 

8

Биляна Калчева Митрева

Юлиян Йорданов Първолов - съветник

9

Ангел Георгиев Панчилов

Емил Стоянов Митрев - съветник

10

Веселин Найденов Шаренков

Емил Стоянов Митрев - съветник

11

Цветелина Руменова Вашкова

Емил Стоянов Митрев - съветник

12

Пламен Върбанов Макавеев

Емил Стоянов Митрев - съветник

13

Йоана Димитрова Дачева

Емил Стоянов Митрев - съветник

14

Марияна Йорданова Георгиева

Емил Стоянов Митрев - съветник

15

Филипина Ангелова Георгиева

Емил Стоянов Митрев - съветник

16

Соня Гълъбова Конярова

Емилия Богданова Карамфилова-съветник

17

Миленка Костадинова Михайлова

Емилия Богданова Карамфилова-съветник

18

Йордан Борисов Велков

Емилия Богданова Карамфилова- съветник

19

Димитър Иванов Карамфилов

Емилия Богданова Карамфилова-съветник

20

Георги Методиев Трендафилов

Емилия Богданова Карамфилова- съветник

21

Лорета Иванова Милкова

Валентин Радославов Стоенелов - съветник

22

Екатерина Николаева Михайлова

Валентин Радославов Стоенелов - съветник

23

Галина Иванова Гаврилова

Валентин Радославов Стоенелов - съветник

24

Кирилка Маринова Андрончева

Николина Георгиева Тодорова - съветник

25

Лида Борисова Божорикова

Николина Георгиева Тодорова - съветник

26

Мария Георгиева Стоянова

Николина Георгиева Тодорова - съветник

27

Иван Бориславов Липовянов

Олга Тошева Николова - съветник

28

Незабравка Петрова Сандулова

Олга Тошева Николова - съветник

29

Мария Иванова Пенкова

Олга Тошева Николова - съветник

30

Ирина Мичкова Цолова

Тодор Йорданов Първолов - съветник

31

Светозар Емил Митрев

Тодор Йорданов Първолов - съветник

32

Елиза Емилова Митрева

Тодор Йорданов Първолов - съветник

33

Ангелина Маринова Митрева

Цветан Маринов Синигеров - съветник

34

Мая Емилова Петкова

Цветан Маринов Синигеров - съветник

35

Десислав Пламенов Александров

Цветан Маринов Синигеров - съветник

36

Ваня Цветкова Петкова

Валентина Недкова Илиева - съветник

37

Валери Генчев Николов

Валентина Недкова Илиева – съветник

38

Емил Христов Петков

Валентина Недкова Илиева - съветник

39

Иван Георгиев Терчев

Пенка Димитрова Александрова - съветник

40

Илиян Руменов Сандулов

Пенка Димитрова Александрова - съветник

41

Людмила Иванова Владимирова

Пенка Димитрова Александрова - съветник

42

Владимир Лазаров Владимиров

Ивайло Георгиев Куляшки - съветник

43

Иван Лазаров Плешоев

Ивайло Георгиев Куляшки - съветник

44

Галина Ангелова Плешоева

Ивайло Георгиев Куляшки - съветник

45

Лилия Тодорова Терчева

Илияна Цветанова Чипева - съветник

46

Георги Ангелов Терчев

Илияна Цветанова Чипева - съветник

47

Венета Николова Терчева

Илияна Цветанова Чипева - съветник

48

Ася Георгиева Терчева

Ивайло Николов Първанов - съветник

49

Страхил Крумов Стоев

Ивайло Николов Първанов - съветник

50

Николай Руменов Николов

Ивайло Николов Първанов - съветник

51

Тони Асенов Тончев

Милчо Маринов Павлов - съветник

52

Георги Методиев Върбанов

Милчо Маринов Павлов - съветник

53

Детелина Николова Живкова

Милчо Маринов Павлов - съветник

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева

 

СЕКРЕТАР:

Соня Луканова


* Публикувано на 21.10.2011 в 12:00 часа

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

ОТНОСНО: регистриране на застъпници на кандидати за общински съветници и кмет на община от листата на КП „Нов Козлодуй” за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook