РЕШЕНИЕ №145 / 21.10.2011


Общинска избирателна комисия  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 14
5
гр. Козлодуй, 21.10.2011 год
. ОТНОСНО: регистриране на застъпници на кандидата за кмет на община Козлодуй от листата на ПП „АТАКА” за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.


В Общинската избирателна комисия с вх. № 80 от 21.10.2011 год. от Елена Димитрова Рангелова, представляващ ПП „АТАКА” е получено писмо, с което иска да бъдат регистрирани седем застъпници на кандидата за кмет на община Козлодуй от листата на ПП „АТАКА” в местните избори на 23 октомври 2011 г.

Посочени са всички изискуеми данни за всеки от застъпниците, съгласно решение № 653-ПВР/МИ от 01.09.2011 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 19, във връзка с чл. 101 от  Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Козлодуй

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА застъпници на кандидата за кмет на община Козлодуй от листата на ПП „АТАКА” за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., както следва:№ по ред

Застъпник /име, презиме, фамилия/

Кандидат за кмет на община

1

Владимир Иванов Силвестров

Елена Димитрова Рангелова

2

Георги Валентинов Георгиев

Елена Димитрова Рангелова

3

Христо Тодоров Николов

Елена Димитрова Рангелова

4

Любомир Трайков Туков

Елена Димитрова Рангелова

5

Вяра Ивова Йорданова

Елена Димитрова Рангелова

6

Миглена Цветанова Любенова

Елена Димитрова Рангелова

7

Даниела Кирилова Ушатова

Елена Димитрова Рангелова


Да се издадат удостоверения на регистрираните застъпници.


Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана ДобреваСЕКРЕТАР:

Соня Луканова* Публикувано на 21.10.2011 в 12:00 часа


Търсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?