РЕШЕНИЕ №147 / 21.10.2011


Общинска избирателна комисия  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 147
гр. Козлодуй, 21.10.2011 год.


ОТНОСНО: Промяна в състава на членове на Секционни избирателни комисии в община Козлодуй предложени от ПП ГЕРБ, назначени с решение № 129 от  14.10.2011 г. на ОИК Козлодуй


Постъпило е предложение с вх. № 83/21.10.2011 г. в ОИК  Козлодуй от Ангел Лалюв, представляващ политическа партия ГЕРБ за община Козлодуй, област Враца, за освобождаване на членове на СИК в община Козлодуй, както следва: Даниела Яворова Михайлова, председател на СИК 062000017;


В предложението е посочено името и данните за лицето, което ще замени освободения член, посочен по-горе. Изпълнени са изискванията на закона, досежно замяна членовете на СИК и е налице нужда от промяната с оглед обезпечаване протичането на изборния процес в община Козлодуй.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА следните членове на СИК в община Козлодуй предложени от ПП ГЕРБ:

Даниела Яворова Михайлова, член на СИК 062000017;


НАЗНАЧАВА следните членове на СИК в община Козлодуй, предложени от ПП ГЕРБ:

Десислава Михайлова Войкова, член на СИК 062000017;


АНУЛИРА издаденото удостоверение на освободения член на СИК № 481 от 14.10.2011 год.

Да се издаде удостоверение на назначения член на СИК.


Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева


СЕКРЕТАР:

Соня Луканова

* Публикувано на 21.10.2011 в 17:00 часаТърсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook