РЕШЕНИЕ №148 / 21.10.2011


Общинска избирателна комисия  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 148
гр. Козлодуй, 21.10.2011 год
.ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидати за общински съветници и кмет на община от листата на КП „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ на КОЗЛОДУЙ” за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.


В Общинската избирателна комисия с вх. № 84 от 21.10.2011 год. от Йовчо Димитров Йовчев  и Венелин Маринов Лучев, представляващи КП „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ на КОЗЛОДУЙ” е получено писмо, с което иска да бъдат регистрирани деветнадесет застъпници на кандидатите за общински съветници и кмет на община от листата на КП „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ на КОЗЛОДУЙ”  в местните избори на 23 октомври 2011 г.

Посочени са всички изискуеми данни за всеки от застъпниците, съгласно решение № 653-ПВР/МИ от 01.09.2011 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 19, във връзка с чл. 101 от  Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Козлодуй

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА застъпници на кандидати за общински съветници и кмет на община от листата на КП „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ на КОЗЛОДУЙ” за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., както следва:№ по ред

Застъпник /име, презиме, фамилия/

Кандидат за общински съветник/ кмет на община/кмет на кметство

1

Даниела Филипова Янакиева

Бойчо Боянов Димитров–  съветник

2

Валери Страхилов Петров

Бойчо Боянов Димитров– съветник

3

Антоанета Димитрова Йовчева

Йовчо Димитров Йовчев –  съветник

4

Пламен Николов Томов

Йовчо Димитров Йовчев –  съветник

5

Анастас Георгиев Дамянов

Иво Александров Методиев - съветник

6

Цветомир Петров Цветков

Стефан Маринов Плешоев -кмет

7

Розалия Петрова Маринова

Венелин Маринов Лучев - съветник

8

Михаил Иванов Тасев

Венелин Маринов Лучев - съветник

9

Станимир Ванциславов Занев

Калина Любенова Занева - кмет

10

Тодор Цочев Цочев

Емил Петров Маринов - съветник

11

Мария Тодорова Иванова

Емил Петров Маринов - съветник

12

Виолета Данчева Иванова

Стефан Маринов Плешоев -съветник

13

Калоян Десиславов Симеонов

Стефан Маринов Плешоев -кмет

14

Андриан Георгиев Илиев

Стефан Маринов Плешоев -кмет

15

Радка Велкова Рамаданова

Росен Владимиров Йовчев - съветник

16

Петър Минчев Васков

Стефан Маринов Плешоев -кмет

17

Ива Иванова Пешова

Владимир Гатев Бенев - съветник

18

Галя Георгиева Балдева

Стефан Маринов Плешоев -кмет

19

Васил Борисов Димитров

Стефан Маринов Плешоев -кмет

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана ДобреваСЕКРЕТАР:

Соня Луканова

* Публикувано на 22.10.2011 в 10:00 часа

Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?