РЕШЕНИЕ №151 / 22.10.2011


Общинска избирателна комисия  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 151
гр. Козлодуй, 22.10.2011 год
.ОТНОСНО: регистриране на застъпници на кандидата за кмет на кметство Бутан и общински съветници в община Козлодуй от листата на ПП „Ред законност справедливост” за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.


В Общинската избирателна комисия с вх. № 87 от 22.10.2011 год. от Николай Богомилов Стоев, представляващ ПП „Ред законност справедливост” е получено писмо, с което иска да бъдат регистрирани петима застъпници на кандидата за кмет на кметство с Бутан и  общински съветници от листата на ПП „Ред законност справедливост” в местните избори на 23 октомври 2011 г.

Посочени са всички изискуеми данни за всеки от застъпниците, съгласно решение № 653-ПВР/МИ от 01.09.2011 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 19, във връзка с чл. 101 от  Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Козлодуй

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА застъпници на кандидата за кмет на кметство с Бутан и общински съветници в община Козлодуй от листата на ПП „Ред законност справедливост” за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., както следва:№ по ред

Застъпник /име, презиме, фамилия/

Кандидат за кмет на кметство/общински съветници

1

Елиза Николаева Стоева

Николай Богомилов Стоев- съветник

2

Цеко Тошев Цеков

Валери Ачков Цветанов-кмет на кметство

3

Светлин Бисеров Пешев

Валери Ачков Цветанов-кмет на кметство

4

Радослав Лазаров Цветков

Валери Ачков Цветанов-кмет на кметство

5

Снежана Маринова Милева

Валери Ачков Цветанов-кмет на кметство


Да се издадат удостоверения на регистрираните застъпници.


Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана ДобреваСЕКРЕТАР:

Соня Луканова* Публикувано на 22.10.2011 в 17:00 часа

Търсене
facebook
 
Харесва ли ви новата визия на сайта?