РЕШЕНИЕ №152 / 23.10.2011

 

Общинска избирателна комисия  Козлодуй

 

РЕШЕНИЕ
№ 152


гр. Козлодуй, 23.10.2011 год
.

 

 

 

ОТНОСНО: Жалба от КП „Нов Козлодуй” относно нарушения в изборния ден в СИК 062000004 в община Козлодуй


Постъпила е жалба с вх. № 88 от 23.10.2011 год. на ОИК – Козлодуй от Емил Стоянов Митрев, представляващ КП”Нов Козлодуй”, с която сезира ОИК, че в СИК 062000004 в община Козлодуй в избирателния ден на избирател е подадена от членовете на СИК бюлетина за гласуване, върху която предварително е бил изразен вот и е било задраскано квадратче с № 8, както и, че му е станало известно обстоятелството за липса на повече от 900 броя бюлетини за гласуване в община Козлодуй.

ОИК след извършена проверка в СИК 062000004 констатира, че обстоятелствата изложени в жалбата не отговарят на обективната истина. Независимо от това СИК потвърди, че е анулирала бюлетината, за която избирателя е възразил, че е била предварително попълнена и му е предоставена нова бюлетина за същия вид избор.

         Относно обстоятелството за липсата на повече от 900 броя бюлетини в община Козлодуй ОИК след цялостна проверка и надлежно изготвяне на приемно – предавателни протоколи между СИК и ОИК констатира, че не са налице в изборния ден липси на бюлетини за изборите в община Козлодуй на 23 октомври 2011 год. над допустимото отклонение от 0.2%.

         Предвид изложените съображения и на основание чл.33, ал.1 т.17 от ИК, ОИК-Козлодуй

Р Е Ш И:

         ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на Емил Стоянов Митрев, представляващ КП”Нов Козлодуй” относно нарушения в изборния ден в СИК 062000004 в община Козлодуй.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана ДобреваСЕКРЕТАР:

Соня Луканова* Публикувано на 23.10.2011 в 10:00 часа

 

Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook