РЕШЕНИЕ №153 / 23.10.2011г.


Общинска избирателна комисия  Козлодуй
РЕШЕНИЕ 

№ 153 

Козлодуй, 23.10.2011

ОТНОСНО: Промяна в състава на комисията по чл.242, ал.7 от Изборния кодекс за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от Гълъб Борисов Кирилов, представляващ ПП “Движение за права и свободи” за община Козлодуй за освобождаване на член на комисията по чл.242, ал.7 от Изборния кодекс за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г, както следва: Дарина Георгиева Василева – секретар на комисията.

В предложението е посочено името и данните на лицето, което ще замени освободеният член, посочен по-горе. Изпълнени са изискванията на закона, досежно замяна членовете на комисията по чл. 242 ал. 7 от ИК и е налице нужда от промяната с оглед обезпечаване на изборния процес в община Козлодуй.

Предвид изложеното и на основание чл.242, ал.7 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Козлодуй

 


Р Е Ш И:


Освобождава Дарина Георгиева Василева – секретар на комисията по чл.242, ал.7 от Изборния кодекс за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г, предложена от ПП “Движение за права и свободи”.

Назначава Стефка Трифонова Кирилова за секретар на комисията по чл.242, ал.7 от Изборния кодекс за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.


Решението може да се обжалва, в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Адриана ДобреваСЕКРЕТАР:
Соня Луканова


Публикувано на 23.10.2011 в 20:00 часа


Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook