РЕШЕНИЕ №154 / 25.10.2011г.


Общинска избирателна комисия  Козлодуй

РЕШЕНИЕ
№ 154
гр. Козлодуй, 2
5.10.2011 год.ОТНОСНО: Насрочване втори тур за кмет на община Козлодуй


След определяне на резултатите от гласуването за кмет в община Козлодуй на 23 октомври 2011 год. съгласно методиката по чл.26, ал.1 т.17 от ИК и като съобрази обстоятелството, че на първия тур никой от кандидатите за кмет не е избран  общинската избирателна комисия на основание чл.33, ал.1 т.23, вр. чл.246, ал.4 от Изборния кодекс


Р Е Ш И:


Насрочва втори тур за кмет на община Козлодуй, който да се проведе на 30 октомври 2011 год, ден неделя.


Решението не подлежи на обжалване.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Адриана ДобреваСЕКРЕТАР:
Соня Луканова


 


Публикувано на 25.10.2011 в 17:00 часа


Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook