РЕШЕНИЕ №157 / 25.10.2011г.


Общинска избирателна комисия  КозлодуйРЕШЕНИЕ
№ 157
гр. Козлодуй, 2
5.10.2011 год.ОТНОСНО: Промяна в състава на членове на Секционни избирателни комисии в община Козлодуй предложени от ПП ГЕРБ, назначени с решение № 129 от  14.10.2011 г. на ОИК Козлодуй


Постъпило е предложение с вх. № 90 от 25.10.2011 г. в ОИК  Козлодуй от Ангел Лалюв, представляващ политическа партия ГЕРБ за община Козлодуй, област Враца, за освобождаване на членове на СИК в община Козлодуй, както следва: Пламен Цветанов Биджев, член на СИК 062000002, Данаил Емилов Йорданов, заместник председател на СИК 062000004 и Страхил Цветков Иванов, председател на СИК 0620000027.

В предложението е посочено името и данните за лицето, което ще замени освободения член, посочен по-горе. Изпълнени са изискванията на закона, досежно замяна членовете на СИК и е налице нужда от промяната с оглед обезпечаване протичането на изборния процес в община Козлодуй.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА следните членове на СИК в община Козлодуй предложени от ПП ГЕРБ:

Пламен Цветанов Биджев, член на СИК 062000002

Данаил Емилов Йорданов, заместник председател на СИК 062000004 и

Страхил Цветков Иванов, председател на СИК 0620000027


НАЗНАЧАВА следните членове на СИК в община Козлодуй, предложени от ПП ГЕРБ:

Венера Миланова Янкова, член на СИК 062000002

Емил Цветанов Попов, заместник председател на СИК 062000004 и

Розалина Пенчева Герасимова, председател на СИК 0620000027


АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените членове на СИК №№ 219, 244 и 281 от 04.10.2011г.

Да се издадат удостоверения на назначените членове на СИК.


Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Адриана ДобреваСЕКРЕТАР:
Соня Луканова


 

Публикувано на 25.10.2011 в 17:00 часа


Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook