РЕШЕНИЕ №158 / 25.10.2011г.


Общинска избирателна комисия  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 158
гр. Козлодуй, 27.10.2011 год
. ОТНОСНО: регистриране на застъпници на кандидата  за кмет на община Козлодуй от ПП БСП за  ІІ-ри тур на изборите за кмет на община и кметове на кметства на 30 октомври 2011 г.


В Общинската избирателна комисия с вх. № 93 от 27.10.2011 год. от Васил Стоянов, представляващ ПП БСП за община Козлодуй е получено писмо, с което иска да бъдат регистрирани петдесет и трима застъпници на кандидата за кмет на община от ПП БСП за участие в ІІ-тур на местните избори на 30 октомври 2011 г.

Посочени са всички изискуеми данни за всеки от застъпниците, съгласно решение № 653-ПВР/МИ от 01.09.2011 г. на ЦИК.


Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 19, във връзка с чл. 101 от  Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Козлодуй

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА застъпници на кандидата за кмет на община от ПП БСП за изборите за общински съветници и кметове на 30 октомври 2011 г., както следва:№ по ред

Застъпник /име, презиме, фамилия/

Кандидат за общински съветник/ кмет на община/кмет на кметство

1

Косто Борисов Костов

Борислав Илиев Борисов - кмет

2

Татяна Христова Ненчева

Борислав Илиев Борисов - кмет

3

Юлия Иванова Куляшка

Борислав Илиев Борисов - кмет

4

Людмила Веселинова Николова – Илиева

Борислав Илиев Борисов - кмет

5

Дария Стефанова Николова

Борислав Илиев Борисов - кмет

6

Марияна Тодорова Балиева

Борислав Илиев Борисов - кмет

7

Росен Христов Маринчов

Борислав Илиев Борисов - кмет

8

Николай Асенов Борисов

Борислав Илиев Борисов - кмет

9

Борис Стефанов Кънчев

Борислав Илиев Борисов - кмет

10

Юлия Петрова Пепелярска

Борислав Илиев Борисов - кмет

11

Лъчезар Илиев Найденов

Борислав Илиев Борисов - кмет

12

Боянка Анчова Петкова

Борислав Илиев Борисов - кмет

13

Станка Иванова Братова

Борислав Илиев Борисов - кмет

14

Таня Мирославова Каменова

Борислав Илиев Борисов - кмет

15

Антони Кръстев Здравков

Борислав Илиев Борисов - кмет

16

Жана Владимирова Кривачкова

Борислав Илиев Борисов - кмет

17

Стоян Цанков Стоичков

Борислав Илиев Борисов - кмет

18

Мария Цветанова Енева

Борислав Илиев Борисов - кмет

19

Стефка Маринова Ликуриева

Борислав Илиев Борисов - кмет

20

Венета Маринова Стефанова

Борислав Илиев Борисов - кмет

21

Даяна Ценкова Димитрова

Борислав Илиев Борисов - кмет

22

Димитър Стоянов Димов

Борислав Илиев Борисов - кмет

23

Цветан Маринов Чипев

Борислав Илиев Борисов - кмет

24

Александър Константинов Цолов

Борислав Илиев Борисов - кмет

25

Цветан Маринов Иванов

Борислав Илиев Борисов - кмет

26

Валери Петров Ангелов

Борислав Илиев Борисов - кмет

27

Йорданка Видова Христова

Борислав Илиев Борисов - кмет

28

Кирил Иванов Опров

Борислав Илиев Борисов - кмет

29

Ангел Йотов Христов

Борислав Илиев Борисов - кмет

30

Иванка Спасова Димитрова

Борислав Илиев Борисов - кмет

31

Марийка Петрова Петрова

Борислав Илиев Борисов - кмет

32

Лидия Ганчева Христова

Борислав Илиев Борисов - кмет

33

Христина Иванова Янушева - Вълковска

Борислав Илиев Борисов - кмет

34

Елеонора Владимирова Евстатиева

Борислав Илиев Борисов - кмет

35

Росен Руменов Коларов

Борислав Илиев Борисов - кмет

36

Катя Огнянова Пашова

Борислав Илиев Борисов - кмет

37

Тодор Александров Първанов

Борислав Илиев Борисов - кмет

38

Цветана Маринова Станоева

Борислав Илиев Борисов - кмет

39

Иван Теодосиев Върганов

Борислав Илиев Борисов - кмет

40

Георги Иванов Коев

Борислав Илиев Борисов - кмет

41

Йордан Стефанов Добрев

Борислав Илиев Борисов - кмет

42

Мария Огнянова Цанова

Борислав Илиев Борисов - кмет

43

Тошка Благоева Василева

Борислав Илиев Борисов - кмет

44

Наташа Цветанова Коларова

Борислав Илиев Борисов - кмет

45

Емил Иванов Бобочоев

Борислав Илиев Борисов - кмет

46

Деница Светославова Бугова

Борислав Илиев Борисов - кмет

47

Божидар Любчов Ленчов

Борислав Илиев Борисов - кмет

48

Параскев Иванов Довицов

Борислав Илиев Борисов - кмет

49

Лилия Димитрова Ангелова

Борислав Илиев Борисов - кмет

50

Красияна Ангелова Михайлова

Борислав Илиев Борисов - кмет

51

Владислава Валериева Димитрова

Борислав Илиев Борисов - кмет

52

Лиляна Панталеева Христова

Борислав Илиев Борисов - кмет

53

Ирена Валериева Костова

Борислав Илиев Борисов - кмет


Да се издадат удостоверения на регистрираните застъпници.


Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева

СЕКРЕТАР:

Соня Луканова
* Публикувано на 27.10.2011 в 15:00 часаТърсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook