РЕШЕНИЕ №160 / 25.10.2011г.


Общинска избирателна комисия  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 160
гр. Козлодуй, 27.10.2011 год
. 


ОТНОСНО: Обявяване на резултатите от изборите за общински съветници в община Козлодуй, област Враца, произведени на 23 октомври 2011 г. за отделните кандидатски листи, предложени от партии, коалиции от партии и инициативни комитети по реда на вписване в бюлетината за гласуване за общински съветници


На основание чл. 138 от Конституцията на Република България и чл.18 от ЗМСМА вр. чл. 8 от Изборния кодекс на 23 октомври 2011 г. бяха произведени избори за общински съветници в община Козлодуй, област Враца.


В изборния ден от общия брой избиратели в община Козлодуй по смисъла на чл. 42, ал. 1 от Конституцията на Република България, възлизащ на 17862 избиратели, участие в изборния ден взеха 9102 избиратели.

На основание чл. 138 от Конституцията на Република България, вр. чл.18 от Закона за местното самоуправление и местата администрация, чл.247, ал.1 и ал.4 и чл. 33, ал. 1, т. 21 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия


Р Е Ш И:


Обявява резултатите от изборите за общински съветници в община Козлодуй, област Враца, произведени на 23 октомври 2011 г. за отделните кандидатски листи, предложени от партии, коалиции от партии и инициативни комитети по реда на вписване в бюлетината за гласуване за кмет на община, както следва:


№ 7 ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” – 375.

№ 8 ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" – 2519.

№ 9 ПП "АТАКА" – 331.

№ 14 ПП „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ” – 57.

№ 17 ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” – 87.

№ 22 КП „Нов Козлодуй” – 443.

№ 24 КП „ГЕРБ – ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG” – 2675.

№ 26 ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД” – 201.

№ 30 Благовест Витанов Стаменов, ИК – 130.

№ 35 ПП ЕСИ – 441.

№ 37 ПП „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА” – 115.

№ 39 КП „ЛИДЕР”, „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ – НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” – 1458.

№ 40 КП „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ на КОЗЛОДУЙ” – 270.

Определя общинската избирателна квота – 434 гласа.

Определя кандидатските листи, предложени от партии, коалиции от партии и инициативни комитети, които участват в разпределянето на мандатите в общинския съвет в община Козлодуй, както следва:

№ 8 ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" – 2519 гласове.

№ 22 КП „Нов Козлодуй” – 443 гласове.

№ 24 КП „ГЕРБ – ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG” – 2675 гласове.

№ 35 ПП ЕСИ – 441 гласове.

№ 39 КП „ЛИДЕР”, „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ – НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” – 1458 гласове.

Определя броя на мандатите за разпределяне между кандидатските листи, предложени от партии, коалиции от партии и инициативни комитети, които участват в разпределянето на мандатите в общинския съвет в община Козлодуй, както следва:

№ 8 ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" – 7.

№ 22 КП „Нов Козлодуй” – 1.

№ 24 КП „ГЕРБ – ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG” – 8.

№ 35 ПП ЕСИ – 1.

№ 39 КП „ЛИДЕР”, „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ – НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” – 4.

Обявява за избрани за общински съветници, кандидати от кандидатските листи, предложени от партии, коалиции от партии и инициативни комитети, които участват в разпределянето на мандатите в общинския съвет в община Козлодуй, както следва:

 1. Борислав Илиев Борисов.
 2. Цоло Александров Цолов.
 3. Марийка Костова Коларова.
 4. Милко Костадинов Торбов.
 5. Людмил Благоев Маринов.
 6. Васил Цветанов Стоянов.
 7. Огнемир Димитров Симов.
 8. Юлиян Йорданов Първолов.
 9. Румен Василев Маноев.
 10. Валери Стефанов Ончев.
 11. Марин Цветанов Стефанов.
 12. Ангел Кольов Лалюв.
 13. Йосиф Петков Първанов.
 14. Любомир Бориславов Йотов.
 15. Мая Людмилова Занева.
 16. Тинко Върбанов Съйков.
 17. Невелин Спасов Найденов.
 18. Симеон Иванов Симеонов.
 19. Биляна Симеонова Стояновска – Еленчева.
 20. Николай Крумов Петков.
 21. Румен Стоянов Тихолов.

Решението може да се обжалва пред Административен съд – Враца в 7-дневен срок от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Адриана Добрева


СЕКРЕТАР:
Соня Луканова* Публикувано на 27.10.2011 в 17:00 часа

Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook