РЕШЕНИЕ №161 / 25.10.2011г.


Общинска избирателна комисия  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 161
гр. Козлодуй, 27.10.2011 год
. 


ОТНОСНО: Обявяване на резултатите от изборите за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй, произведени на 23 октомври 2011 г. за отделните кандидатски листи, предложени от партии, коалиции от партии и инициативни комитети по реда на вписване в бюлетината за гласуване за кмет на община


На основание чл. 139 от Конституцията на Република България и чл.38, ал.2 от ЗМСМА вр. чл. 8 от Изборния кодекс на 23 октомври 2011 г. бяха произведени избори за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй.

В изборния ден от общия брой избиратели в кметство Хърлец, община Козлодуй по смисъла на чл. 42, ал. 1 от Конституцията на Република България, възлизащ на 1814 избиратели, участие в изборния ден взеха 1121 избиратели.

На основание чл. 139 от Конституцията на Република България, вр. чл.38, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местата администрация, чл.246, ал.1 и ал.3 и чл. 33, ал. 1, т. 21 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия


Р Е Ш И:


Обявява резултатите от изборите за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй, произведени на 23 октомври 2011 г. за отделните кандидатски листи, предложени от партии, коалиции от партии и инициативни комитети по реда на вписване в бюлетината за гласуване за кмет на кметство, както следва:

№ 8 Иван Александров Давидов, ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" – 651.

№ 24 Валери Петров Димитров, КП „ГЕРБ – ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG” – 378,

№ 40 Калина Любенова Занева, КП „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ на КОЗЛОДУЙ” – 92.

Обявява имената на кандидата, който е избран за кмет и е получил повече от половината от действителните гласове:
№ 8 Иван Александров Давидов, ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" – 651.


Решението може да се обжалва пред Административен съд – Враца в 7-дневен срок от съобщаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Адриана Добрева
СЕКРЕТАР:
Соня Луканова* Публикувано на 27.10.2011 в 17:00 часа

Търсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?