РЕШЕНИЕ №162 / 25.10.2011г.


Общинска избирателна комисия  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 162
гр. Козлодуй, 27.10.2011 год
.


ОТНОСНО: Обявяване на резултатите от изборите за кмет на кметство Гложене, община Козлодуй, произведени на 23 октомври 2011 г. за отделните кандидатски листи, предложени от партии, коалиции от партии и инициативни комитети по реда на вписване в бюлетината за гласуване за кмет на община

 

На основание чл. 139 от Конституцията на Република България и чл.38, ал.2 от ЗМСМА вр. чл. 8 от Изборния кодекс на 23 октомври 2011 г. бяха произведени избори за кмет на кметство Гложене, община Козлодуй.


В изборния ден от общия брой избиратели в кметство Хърлец, община Козлодуй по смисъла на чл. 42, ал. 1 от Конституцията на Република България, възлизащ на 2376 избиратели, участие в изборния ден взеха 1392 избиратели.


На основание чл. 139 от Конституцията на Република България, вр. чл.38, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местата администрация, чл.246, ал.1 и ал.3 и чл. 33, ал. 1, т. 21 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия


Р Е Ш И:


Обявява резултатите от изборите за кмет на кметство Гложене, община Козлодуй, произведени на 23 октомври 2011 г. за отделните кандидатски листи, предложени от партии, коалиции от партии и инициативни комитети по реда на вписване в бюлетината за гласуване за кмет на кметство, както следва:

№ 8 Пламен Иванов Севастоянов, ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" – 170.

№ 24 Петко Иванов Петков, КП „ГЕРБ – ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG” – 717,

№ 31 Антон Огнянов Тодоров, ИК – 487,

№ 33 Любомир Колев Лалев, ПП „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ” – 18.


Обявява имената на кандидата, който е избран за кмет и е получил повече от половината от действителните гласове:

№ 24 Петко Иванов Петков, КП „ГЕРБ – ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG” – 717,


Решението може да се обжалва пред Административен съд – Враца в 7-дневен срок от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана ДобреваСЕКРЕТАР:

Соня Луканова
* Публикувано на 27.10.2011 в 17:00 часа

Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?