РЕШЕНИЕ №165 / 27.10.2011г.


Общинска избирателна комисия  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 165
гр. Козлодуй, 27.10.2011 год
. ОТНОСНО: регистриране на застъпници на независим кандидат за кмет на кметство с.Бутан, община Козлодуй за  ІІ-ри тур на изборите за кмет на община и кметове на кметства на 30 октомври 2011 г.


В Общинската избирателна комисия с вх. № 94 от 27.10.2011 год. от Ангелина Пепелярска, представляваща ИК за издигане на независимия кандидат за кмет на кметство с.Бутан е получено писмо, с което иска да бъдат регистрирани осем застъпници на независимия кандидат за кмет на кметство с.Бутан, община Козлодуй Стефан Иванов Стефанов във ІІ-ри тур на местните избори на 30 октомври 2011 г.

Посочени са всички изискуеми данни за всеки от застъпниците, съгласно решение № 653-ПВР/МИ от 01.09.2011 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 19, във връзка с чл. 101 от  Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Козлодуй

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА застъпници на независимия кандидат за кмет на кметство с.Бутан, община Козлодуй Стефан Иванов Стефанов за изборите за кмет на община  и кметове на кметства – ІІ-ри тур на 30 октомври 2011 г., както следва:

  1. Ирена Ганчова Христова;
  2. Галин Ангелов Христов;
  3. Анатоли Петров Пачов;
  4. Виолин Десиславов Симеонов;
  5. Снежана Георгиева Пуриева;
  6. Силвия Миткова Пепелярска;
  7. Светозар Спасов Първанов и
  8. Камелия Зафирова Средкова.

Да се издадат удостоверения на регистрираните застъпници.Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана ДобреваСЕКРЕТАР:

Соня Луканова

* Публикувано на 27.10.2011 в 17:00 часаТърсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?