РЕШЕНИЕ №166 / 28.10.2011г.


Общинска избирателна комисия  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 166
гр. Козлодуй, 28.10.2011 год
. ОТНОСНО: промяна в състава на членове на Секционни избирателни комисии на територията на община Козлодуй, предложени от ПП БСП, назначени с решение № 115 от 26.09.2011 г. на ОИК Козлодуй

Постъпило е предложение с вх. № 95/28.10.2011 г. в ОИК  Козлодуй от Васил Стоянов, упълномощен представител на ПП БСП за община Козлодуй, област Враца, за освобождаване на члена на  СИК 062000025 -Величка Кръстева Петкова

В предложението е посочено името и данните за лицето, което ще замени освободеният член, посочен по-горе. Изпълнени са изискванията на закона, досежно замяна членовете на СИК и е налице нужда от промяната с оглед обезпечаване протичането на изборния процес в община Козлодуй.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА члена на СИК в община Козлодуй, предложени от ПП БСП, както следва: Величка Кръстева Петкова, член в СИК 062000025,

АНУЛИРА удостоверението на освободеният член на СИК с №385 от 04.10.2011 г.

НАЗНАЧАВА членове на СИК в община Козлодуй, предложени от ПП БСП, както следва: Юлия Петрова Пепелярска, член в СИК 062000025,

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в срок до три дни от съобщаването му.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева


СЕКРЕТАР:

Соня Луканова* Публикувано на 28.10.2011 в 12:00 часа


Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook