РЕШЕНИЕ №167 / 28.10.2011г.


Общинска избирателна комисия  КозлодуйРЕШЕНИЕ
№ 167
гр. Козлодуй, 28.10.2011 год
.ОТНОСНО: Промяна в състава на членове на Секционни избирателни комисии в община Козлодуй предложени от ПП ГЕРБ, назначени с решение № 115 от  26.09.2011 г. на ОИК Козлодуй


Постъпило е предложение с вх. № 96 от 28.10.2011 г. в ОИК  Козлодуй от Ангел Лалюв, представляващ политическа партия ГЕРБ за община Козлодуй, област Враца, за освобождаване на членове на СИК в община Козлодуй, както следва: Анелия Николова Цветкова, секретар на СИК 062000011 и Иван Маринов Попов, член на СИК 062000012.

В предложението са посочени имената и данните за лицата, които ще заменят освободените членове, посочени по-горе. Изпълнени са изискванията на закона, досежно замяна членовете на СИК и е налице нужда от промяната с оглед обезпечаване протичането на изборния процес в община Козлодуй.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА следните членове на СИК в община Козлодуй предложени от ПП ГЕРБ:

Анелия Николова Цветкова, секретар на СИК 062000011

Иван Маринов Попов, член на СИК 062000012


НАЗНАЧАВА следните членове на СИК в община Козлодуй, предложени от ПП ГЕРБ:

Елиза Мирославова Иванова, секретар на СИК 062000011

Душан Искренов Асенов, член на СИК 062000012


АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените членове на СИК №№ 258 и 333 от 04.10.2011г.


Да се издадат удостоверения на назначените членове на СИК.


Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Адриана ДобреваСЕКРЕТАР:
Соня Луканова


 

Публикувано на 28.10.2011 в 12:00 часа


Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook