РЕШЕНИЕ №169 / 28.10.2011г.


Общинска избирателна комисия  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 169
гр. Козлодуй, 28.10.2011 год
. ОТНОСНО: промяна в състава на членове на Секционни избирателни комисии на територията на община Козлодуй, назначени с решение № 115 от 26.09.2011 г. на ОИК Козлодуй


Постъпило е предложение с вх. № 99/28.10.2011 г. в ОИК  Козлодуй от Гълъб Борисов Кирилов, упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи " за община Козлодуй, област Враца, за освобождаване на членове на СИК в община Козлодуй, както следва: Валтер Димитров Патенков- член на СИК № 062000026

В предложението е посочено името и данните за лицето, което ще замени освободеният член, посочен по-горе. Изпълнени са изискванията на закона, досежно замяна членовете на СИК и е налице нужда от промяната с оглед обезпечаване протичането на изборния процес в община Козлодуй.


Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА: Валтер Димитров Патенков-член на СИК 062000026, и анулира удостоверение с № 473 от 12.10.2011 г.


НАЗНАЧАВА: Светлин Бисеров Пешев-член на СИК 062000026


Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева
СЕКРЕТАР:

Соня Луканова* Публикувано на 28.10.2011 в 17:00 часа


Търсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?