РЕШЕНИЕ №170 / 28.10.2011г.


Общинска избирателна комисия  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 170
гр. Козлодуй, 28.10.2011 год
. ОТНОСНО: промяна в състава на членове на Секционни избирателни комисии на територията на община Козлодуй, назначени с решение № 115 от 26.09.2011 г. на ОИК Козлодуй


Постъпило е предложение с вх. № 99/28.10.2011 г. в ОИК  Козлодуй от Елена Рангелова, упълномощен представител на ПП „Атака " за община Козлодуй, област Враца, за освобождаване на членове на СИК в община Козлодуй, както следва: Нина Красимирова Рангелова- член на СИК № 062000015 и Иванчо Димов Иванов- секретар в СИК 06200013

В предложението са посочени имената и данните за лицата, които ще заменят освободените членове, посочени по-горе. Изпълнени са изискванията на закона, досежно замяна членовете на СИК и е налице нужда от промяната с оглед обезпечаване протичането на изборния процес в община Козлодуй.


Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА: Нина Красимирова Рангелова-зам.председател на СИК 062000015 и Иванчо Димов Иванов- секретар на СИК 13 и анулира удостоверения с №№ 260 от 04.10.2011 г. и  617 от 19.10.2011 г.


НАЗНАЧАВА: Даниела Кирилова Ушатова –зам. председател на СИК 062000015 и Бранимир Митков Трайков-  секретар в СИК 13


Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева
СЕКРЕТАР:

Соня Луканова* Публикувано на 28.10.2011 в 17:00 часа


Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook