РЕШЕНИЕ №171 / 29.10.2011


Общинска избирателна комисия  Козлодуй


 

 

РЕШЕНИЕ
№ 171
гр. Козлодуй, 29.10.2011 год
.ОТНОСНО:  жалба от ПП БСП относно агитационни материали разпространени в нарушение на ИК от предизборния щаб на кандидата за кмет на община Козлодуй Румен Маноев

Постъпила е жалба с вх. № 98 от 28.10.2011 год. на ОИК – Козлодуй от Цоло Александров Цолов, представляващ ПП БСП за община Козлодуй, с която сезира ОИК, че предизборния щаб на един от кандидатите за кмет на община Козлодуй Румен Василев Маноев разпространява агитационни материали в нарушение на разпоредбите на чл.134, ал.2 и ал.5 от ИК, а именно върху агитационните материали не е изписан задължителния текст, че купуването и продаването на гласове е престъпление и, че са разлепени не на определените за това места в гр.Козлодуй. Иска да бъде ангажирана административно наказателната отговорност на нарушителя, както и да бъде разпоредено да бъдат свалени. Към жалбата е приложена снимка на разлепени агитационни материали на кандидата Румен Маноев.

В жалбата не е конкретизирано къде са разлепени агитационните материали и членове на ОИК след проверка не са успели да открият такива разлепени агитационни материали в гр.Козлодуй.

ОИК-Козлодуй намира, че жалбата е подадена от надлежна страна, лице имащо интерес и е допустима. Разгледана по същество намира, че е неоснователна и недоказана.

Съгласно чл. 33, ал. 1, т. 1 от ИК общинската избирателна комисия следи за прилагането на ИК, а съгласно чл. 134, ал. 7 от ИК кметът на общината по решение на общинската избирателна комисия премахва или изземва агитационни материали, поставени или разпространени в нарушение на ИК. Тоест кодексът императивно е вменил не само правото, но и задължението на общинската избирателна комисия да следи за нарушение на нормата на чл. 134, ал. 1 - 5 от ИК и при констатиране на конкретно нарушение да се произнесе с решение за всеки отделен случай. Едва след като е налице решение на общинската избирателна комисия, от което е видно, че е констатирано конкретно нарушение, кметът на общината премахва или изземва агитационни материали, поставени или разпространени в нарушение на ИК. Кметът на общината  не е компетентен да определи кои агитационни материали са поставени или разпространени в нарушение на Изборния кодекс. Кметът на общината не разполага с правомощия сам да преценява кои агитационни материали са поставени или разпространени в нарушение на ИК и да ги премахва или изземва без решение на общинската избирателна комисия за всеки конкретен случай на нарушение се налага решение на ОИК - Козлодуй, в противен случай е невъзможно санкционирането на нарушителите и премахването на агитационни материали, за които не се знае къде са разпространени.

При разглеждане на жалбата и вземане на решение ОИК не можа да приеме валидно решение по арг. на чл.20, ал.2 от ИК, тъй като е липсва изискуемия кворум от две трети от присъстващите членове и е налице отказ.

Предвид изложените съображения и на основание чл.33, ал.1 т.17 от ИК, ОИК-Козлодуй


Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на Цоло Александров Цолов, представляващ ПП БСП относно агитационни материали разпространени в нарушение на ИК от предизборния щаб на кандидата за кмет на община Козлодуй Румен Маноев.

Решението може да се обжалва пред ЦИК в три дневен срок от обявяването му.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана ДобреваСЕКРЕТАР:

Соня Луканова
* Публикувано на 29.10.2011 в 10:00 часа

Търсене
facebook
 
Харесва ли ви новата визия на сайта?