РЕШЕНИЕ №174 / 30.10.2011


Общинска избирателна комисия  Козлодуй

 

РЕШЕНИЕ
№ 174
Козлодуй, 30.10.2011

 

ОТНОСНО:  поправка на грешка в Решение № 170 от 28 октомври 2011 г. на ОИК

Постъпило е предложение от Елена Рангелова- представител на ПП”Атака” за община Козлодуй с вх. № 107 от 30.10.2011 г. за поправка на допусната от нея грешка при направено искане за подмяна на членове на СИК при  изписването на фамилното име на Бранимир Митков Тасков- секретар на СИК №062000013, който вместо Бранимир Митков Тасков е изписан Бранимир Митков Трайков.
Предвид горното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия
 
Р Е Ш И:

Допуска поправка на грешка във фамилното име на Бранимир Митков Тасков- секретар на СИК 062000013, изписано в Решение № 170 от 28 октомври 2011 г. , като вместо „Трайков" да се чете „Тасков".

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в срок до три дни от съобщаването му.
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева

СЕКРЕТАР:

Соня Луканова
 
 
 
 
* Публикувано на 30.08.2011 в 07.40 часа
 
 
Търсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?