РЕШЕНИЕ №175 / 30.10.2011


Общинска избирателна комисия  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 175
Козлодуй, 30.10.2011 

ОТНОСНО:  жалба от Цветан Иванов Йорданов, независим кандидат за кмет на кметство Крива бара, община Козлодуй за нарушения при гласуването в изборния ден в СИК 0620000027


Постъпила е жалба с вх. № 108 от 30.10.2011 год. на ОИК – Козлодуй от Цветан Иванов Йорданов, независим кандидат за кмет на кметство Крива бара, община Козлодуй, с която сезира ОИК, че в СИК 0620000027 в с.Крива бара, община Козлодуй избирателя Димитър Ценов Геров е упражнил правото си на глас с придружител, за което е представил невалидно според жалбоподателя експертно решение № 3057 от 05.12.2010г. на ТЕЛК. Прилага копие от последното и иска да бъде вота на този избирател да бъде обявен за невалиден.

ОИК-Козлодуй намира, че жалбата е подадена от надлежна страна, лице имащо интерес – кандидат и е допустима. Разгледана по същество намира, че е неоснователна и недоказана.

Съгласно чл. 204, ал.1 от ИК, когато избирателят е с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията, въз основа на документ на ТЕЛК (НЕЛК), удостоверяващ увреждането, може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя.

Съгласно чл. 204, ал.2 от ИК, когато избирателят е с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, но не притежава документ на ТЕЛК (НЕЛК), по изключение с решение на комисията може да бъде допуснат да гласува с придружител.

В този смисъл на първо място ОИК не е компетентна да се произнесе по въпроса за валидността на експертно решение № 3057 от 05.12.2010г. на ТЕЛК, с което е гласувал избирателя Димитър Ценов Геров. На следващо място с оглед разпоредбата на чл.204, ал.2 от ИК е допустимо той да гласува с придружител и без да представя такова решение, поради което и същото не се отразява на валидността на вота му.

Предвид изложените съображения и на основание чл.33, ал.1 т.13 от ИК, ОИК-Козлодуй

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА И НЕДОКАЗАНА жалбата на Цветан Иванов Йорданов, независим кандидат за кмет на кметство Крива бара, община Козлодуй за нарушения при гласуването в изборния ден в СИК 0620000027.


Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева


СЕКРЕТАР:

Соня Луканова
* Публикувано на 30.08.2011 в 15.00 часа

Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook