РЕШЕНИЕ №176 / 31.10.2011


Общинска избирателна комисия - Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 176
гр.Козлодуй, 31.10.2011 год.

ОТНОСНО: Обявяване на резултатите от изборите за кмет на община Козлодуй, произведени на 30 октомври 2011 г. за отделните кандидатски листи, предложени от партии, коалиции от партии и инициативни комитети по реда на вписване в бюлетината за гласуване за кмет на община


На основание чл. 139 от Конституцията на Република България и чл.38, ал.2 от ЗМСМА вр. чл. 8 от Изборния кодекс на 23 октомври 2011 г. бяха произведени избори за кмет на община Козлодуй, област Враца.

В изборния ден от общия брой избиратели в община Козлодуй по смисъла на чл. 42, ал. 1 от Конституцията на Република България, възлизащ на 17866 избиратели, участие в изборния ден взеха 9969 избиратели.

На основание чл. 139 от Конституцията на Република България, вр. чл.38, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местата администрация, чл.246, ал.1 и ал.3 и чл. 33, ал. 1, т. 21 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия


Р Е Ш И:


Обявява резултатите от изборите за кмет на община Козлодуй, област Враца произведени на 30 октомври 2011 г. за отделните кандидатски листи, предложени от партии, коалиции от партии и инициативни комитети по реда на вписване в бюлетината за гласуване за кмет на кметство, както следва:

№ 8 Борислав Илиев Борисов, ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" – 4 461 и
№ 24 Румен Василев Маноев, КП „ГЕРБ – ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG” – 5159.

Обявява имената на кандидата, който е избран за кмет и е получил повече от половината от действителните гласове:

№ 24 Румен Василев Маноев, КП „ГЕРБ – ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG” – 5159.


Решението може да се обжалва пред Административен съд – Враца в 7-дневен срок от съобщаването му.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Адриана Добрева
СЕКРЕТАР:
Соня Луканова
Публикувано на 31.10.2011 год. в 04.00 часа

Търсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?