РЕШЕНИЕ №179 / 01.11.2011


Общинска избирателна комисия - Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 179
гр.Козлодуй, 01.11.2011 год.

ОТНОСНО: Избран за общински съветник следващият в листата кандидат на КП „ГЕРБ ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG”С решение № 176 от 31.10.2011 г. на Общинска избирателна комисия  Козлодуй  Румен Василев Маноев е избран за кмет на община Козлодуй, който с решение № 160 от 27.10 2011 г. е избран и за общински съветник  в Общински съвет Козлодуй от квотата на КП „ГЕРБ ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG” и съгласно чл.30, ал.4, т.4 от ЗМСМА, пълномощията му се прекратяват предсрочно и следва да бъде обявен за избран следващият в листата кандидат за общински съветник под № 10 от квотата на КП „ГЕРБ ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG” - Борис Димитров Солунски


Предвид изложеното и на основание чл.33, ал.1, т.21 от ИК, във връзка с чл.30, ал.7 от ЗМСМА , Общинската избирателна комисия


Р Е Ш И:


Обявява за избран за общински съветник в Общински съвет Козлодуй

от квотата на КП „ГЕРБ ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG” следващият в листата кандидат – Борис Димитров Солунски.


Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Адриана ДобреваСЕКРЕТАР:
Соня Луканова


 

Публикувано на 01.11.2011 в 13:00 часа


Търсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?