РЕШЕНИЕ №181 / 08.11.2011


Общинска избирателна комисия - Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 181
гр.Козлодуй, 08.11.2011 год.

ОТНОСНО: избор на трима члена на ОИК, които да разпечатат помещението за съхранение на книжата от изборите в изпълнение на т.15 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 06.10.2011г. на ЦИКВ изпълнение на т.15 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 06.10.2011г. на ЦИК, Общинската избирателна комисияР Е Ш И:


Избира трима свой члена от различни парламентарно представени партии, който които да разпечатат помещението за съхранение на книжата от изборите на 23 октомври 2011г. в община Козлодуй съгласно процедурата регламентирана в Решение № 1098-ПВР/МИ от 06.10.2011г. на ЦИК, както следва:

Райко Иванов Копачев

Елеонора Петрова Симеонова и

Десислава Гълъбова Кирилова – Кучева.Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в срок до три дни от съобщаването му.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Адриана ДобреваСЕКРЕТАР:
Соня Луканова
Публикувано на 08.11.2011 в 17:00 часа

Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook