РЕШЕНИЕ №183 / 01.06.2012г.


ОБЩИНСКА  ИЗБИРАТЕЛНА  КОМИСИЯ – КОЗЛОДУЙ

Р Е Ш Е Н И Е

183

Гр. Козлодуй, 1 юни 2012 год.


Относно: уведомяване на ЦИК за предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Хърлец, община Козлодуй и провеждане на частичен избор за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй


На основание чл. 33, ал. 1 т. 24 от Изборния кодекс вр. чл. 42, ал. 1, т. 2 пр. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на Решение № 1495 - МИ от 16.11.2011 год. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Козлодуй


Р Е Ш И:


УВЕДОМЯВА Централната избирателна комисия, че следва да се проведе частичен избор за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй предвид предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета Иван Александров Давидов избран на местните избори на 23 октомври 2011 год. поради настъпилата смърт на 15.05.2012 год., удостоверена с Акт за смърт № 0622 от 16.05.2012г., издаден от Столична община, район Красно село.

Предлага дата за провеждане на частичния избор за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй съгласувана с кмета на Община Козлодуй, 7 октомври 2012 год.


В тридневен срок от приемане на решението препис да се изпрати на ЦИК с приложение заверено от общинската администрация копие от акт за смърт на кмета на кметство Хърлец, община Козлодуй, Иван Александров Давидов.


Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана ДобреваСЕКРЕТАР:

Соня Луканова  • Публикувано на 01.06.2012 в 17:30 часа

Търсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?