РЕШЕНИЕ №184 / 19.06.2012г.ОБЩИНСКА  ИЗБИРАТЕЛНА  КОМИСИЯ – КОЗЛОДУЙ

Р Е Ш Е Н И Е

184

Гр. Козлодуй, 19 юни 2012 год.


ОТНОСНО: Избран за общински съветник следващият в листата кандидат на КП „ГЕРБ ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG”


С решение № 160 от 27.10.2011 г. на Общинска избирателна комисия - Козлодуй Валери Стефанов Ончев е избран за общински съветник в Общински съвет - Козлодуй от квотата на КП „ГЕРБ ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG”.

На 11.06.2012 г. в ОИК-Козлодуй е получено писмо от председателя на Общински съвет - Козлодуй, с което уведомяват за факта на смъртта на избрания съветник Валери Стефанов Ончев настъпила на 05.06.2012 г. удостоверена с препис на Акт за смърт издаден от Община Козлодуй.

Съгласно разпоредбата на чл. 30, ал. 4 т. 6 пр. 2 от ЗМСМА пълномощията на общински съветник се прекратяват предсрочно при смърт, т.е. по силата на закона пълномощията на общинския съветник Валери Стефанов Ончев са прекратени със смъртта му на 05.06.2012 г. и по аргумент на чл. 30, ал. 6 от ЗМСМА следва да бъде избран за съветник следващия в листата кандидат.

Видно от решение № 98 от 17.09.2011 г. на ОИК – Козлодуй, с което е регистрирана кандидатска листа за общински съветници в община Козлодуй на КП „ГЕРБ ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG” следващ кандидат в листата вписан под номер 11 е Недялко Борисов Мишовски с постоянен адрес в гр. Козлодуй.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 18 от ИК, във връзка с чл. 30, ал. 6 вр. ал. 4 т. 6 пр. 2 от ЗМСМА , Общинска избирателна комисия – Козлодуй


Р Е Ш И:


Обявява за избран за общински съветник в Общински съвет Козлодуй от квотата на КП „ГЕРБ ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG” следващият в листата кандидат вписан под номер 11, Недялко Борисов Мишовски с постоянен адрес в гр.Козлодуй.


Решението е окончателно.

Препис да се изпрати на председателя на Общински съвет – Козлодуй. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана ДобреваЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светлана Плешоева

  • Публикувано на 19.06.2012 г. в 17:50 часа
Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?