РЕШЕНИЕ №191 / 30.08.2012 г.Общинска избирателна комисия  гр.  КозлодуйРЕШЕНИЕ
№191
Козлодуй, 30.08.2012


ОТНОСНО:  регистрация на ПП „ГЕРБ” за участие в  частичните избори за кмет на кметство с. Хърлец на 07 октомври 2012 г.

Постъпило е заявление от ПП „ГЕРБ” подписано от представляващия партията Ангел Кольов Лалюв,  заведено под № 3 на 29 август 2012 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии/инициативни комитети за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Хърлец на 07 октомври 2012 г.


Към заявлението са приложени: удостоверение № 1933-МИ от 23.07.2012 г. на Централна избирателна комисия за допускане на  ПП „ГЕРБ”  за участие в частични избори за кметове на кметства насрочени на 07 октомври 2012г.; Решение №99-00-ГИК-173 от 20.07.2012г. на изпълнителната комисия на ПП „ГЕРБ” за регистрация и участие в частични избори за кмет на кметство с. Хърлец; пълномощно № 14 от 03.08.2012г. с което е упълномощен Ангел Кольов Лалюв да представлява ПП „ГЕРБ” пред ОИК Козлодуй и СИК на територията на община Козлодуй; пълномощно №КО-Г-022/27.03.2012г. на ПП „ГЕРБ” и удостоверение по Ф.Д.№1545/2007г. на СГС за регистрация на ПП „ГЕРБ”.


Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 95 от Изборния кодекс за участие в частични избори за кмет  на 07 октомври 2012 г.


Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 14 и чл. 95 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА  ПП „ГЕРБ” за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Хърлец на 07 октомври 2012 г.

Наименованието, с което ПП„ГЕРБ” ще се изписва в бюлетината за  частичните избори за кмет на кметство с. Хърлец на 07 октомври 2012 г.  е

ПП „ГЕРБ”

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева

СЕКРЕТАР:

Соня ЛукановаТърсене
facebook
 
Харесва ли ви новата визия на сайта?