РЕШЕНИЕ № 192 / 31.08.2012 г.Общинска избирателна комисия  КозлодуйРЕШЕНИЕ
192
Козлодуй,
31.08.2012г.


ОТНОСНО:  Регистрация на ВАНЬО КОНСТАНТИНОВ ДИМИТРОВ от с. Хърлец като независим кандидат за кмет на кметство с. Хърлец, община Козлодуй.

Постъпило е предложение от инициативен комитет, регистриран с решение № 190/29.08.2012 г. на ОИК Козлодуй с вх.№ 1 от 31.08.2012 г. в регистъра на кандидатите за участие в изборите за кмет на кметство, за регистрирането на Ваньо Константинов Димитров от с.Хърлец, като независим кандидат за кмет на кметство с. Хърлец, община Козлодуй, за участие в частичните избори за  кмет на кметство на 07 октомври 2012г.

Към предложението са приложени: заявление от кандидата Ваньо Константинов Димитров по чл. 126, ал.1, т.2 от ИК, че е съгласен да бъде регистриран от инициативния комитет; декларация по чл. 126, ал.1, т. 4  от ИК от кандидата, че отговаря на условията по чл.122, ал. 2, 3 и 4 от Изборния кодекс и подписка по чл.125, ал.1, т.2 от ИК,  съдържаща три имена, ЕГН, постоянен адрес и саморъчен подпис на заявени 458 избиратели от кметство с. Хърлец, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат Ваньо Константинов Димитров, която ОИК Козлодуй предаде незабавно на звеното на ГД”ГРАО” гр.Враца за извършване проверка.

Изпълнени са изискванията на чл.122, чл.125 и чл.126 от ИК за регистриране на ВАНЬО КОНСТАНТИНОВ ДИМИТРОВ от с. Хърлец, като независим кандидат за кмет на кметство с. Хърлец, община Козлодуй

Предвид изложеното и на основание чл.126, ал.1 във връзка с чл.33, ал.1, т.15 от ИК, ОИК Козлодуй

Р Е Ш И :

Регистрира ВАНЬО КОНСТАНТИНОВ ДИМИТРОВ от с. Хърлец като независим кандидат за кмет на кметство с. Хърлец, община Козлодуй, за участие в частичните избори за кмет на кметство на 07 октомври 2012г.

Решението може да се обжалва, в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Адриана Добрева

СЕКРЕТАР:
Соня Луканова


Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook