РЕШЕНИЕ № 193 / 31.08.2012 г.
Общинска избирателна комисия  КозлодуйРЕШЕНИЕ
193
Козлодуй,
31.08.2012г.


ОТНОСНО:  Регистрация на ВАЛЕРИ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ от с. Хърлец като независим кандидат за кмет на кметство с. Хърлец, община Козлодуй.

Постъпило е предложение от инициативен комитет, регистриран с решение № 189/29.08.2012 г. на ОИК Козлодуй с вх.№ 2 от 31.08.2012 г. в регистъра на кандидатите за участие в изборите за кмет на кметство, за регистрирането на Валери Петров Димитров от с.Хърлец, като независим кандидат за кмет на кметство с. Хърлец, община Козлодуй, за участие в частичните избори за  кмет на кметство на 07 октомври 2012г.

Към предложението са приложени: заявление от кандидата Валери Петров Димитров по чл. 126, ал.1, т.2 от ИК, че е съгласен да бъде регистриран от инициативния комитет; декларация по чл. 126, ал.1, т. 4  от ИК от кандидата, че отговаря на условията по чл.122, ал. 2, 3 и 4 от Изборния кодекс, Декларация по чл. 126, ал.1, т.3 във връзка с параграф 1, т.5, б. „а” и „б” ДР на ИК и параграф 10, ал.4 от ПЗР на Изборния кодекс, и подписка по чл.125, ал.1, т.2 от ИК,  съдържаща три имена, ЕГН, постоянен адрес и саморъчен подпис на заявени 497 избиратели от кметство с. Хърлец, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат Валери Петров Димитров, която ОИК Козлодуй предаде незабавно на звеното на ГД”ГРАО” гр.Враца за извършване проверка.

Изпълнени са изискванията на чл.122, чл.125 и чл.126 от ИК за регистриране на ВАЛЕРИ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ от с. Хърлец, като независим кандидат за кмет на кметство с. Хърлец, община Козлодуй

Предвид изложеното и на основание чл.126, ал.1 във връзка с чл.33, ал.1, т.15 от ИК, ОИК Козлодуй

Р Е Ш И :

Регистрира ВАЛЕРИ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ от с. Хърлец като независим кандидат за кмет на кметство с. Хърлец, община Козлодуй, за участие в частичните избори за кмет на кметство на 07 октомври 2012г.

Решението може да се обжалва, в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК.

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Адриана Добрева

СЕКРЕТАР:
Соня Луканова

Търсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?