РЕШЕНИЕ № 196 / 01.09.2012 г.
Общинска избирателна комисия  КозлодуйРЕШЕНИЕ
196

Козлодуй, 01.09.2012год.


ОТНОСНО: Регистрация на политическа партия „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ” за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Хърлец на 07 октомври 2012г.


Постъпило е заявление от политическа партия ”РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ”, подписано от представляващия партията Петър Валериев Петров, заведено под № 4 на 30 август 2012г. в регистъра на партиите и коалициите от партии/инициативни комитети за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Хърлец на 07 октомври 2012г.


Към заявлението са приложени: копие от удостоверението за регистрация на партията или коалицията от партии в ЦИК, а именно Решение на ЦИК № 1985-МИ от 15 август 2012г. за допускане на политическа партия ”РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ” за участие в частичен избор за кмет на кметство с. Хърлец на 07 октомври 2012г.; Решение на Политическия съвет на РЗС за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Хърлец, община Козлодуй на 07 октомври 2012г. и пълномощно № 001/27.08.2012г. на ПП „РЗС”.

Изпълнени са изискванията на чл.76, ал.1 и чл.95 от Изборния кодекс за участие в частичен избор за кмет на кметство с. Хърлец на 07 октомври 2012г.


Предвид изложеното и на основание чл.33, ал.1, т.14 и чл. 95 от Изборния кодекс  на Общинска избирателна комисия


Р Е Ш И:


РЕГИСТРИРА  политическа партия ”РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ”, за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Хърлец  на 07 октомври 2012г.


Наименованието, с което политическа партия ”РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ” ще се изписва в бюлетината за частичните избори за кмет на кметство с. Хърлец на 07 октомври 2012г. е


партия ”РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ”


Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обновяването му.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Адриана ДобреваСЕКРЕТАР:

Соня Луканова

Търсене
facebook
 
Харесва ли ви новата визия на сайта?