РЕШЕНИЕ № 197 / 01.09.2012 г.
Общинска избирателна комисия  гр.  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
197
Козлодуй,
01.09.2012г.


ОТНОСНО: Регистрация на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Хърлец на 07 октомври 2012г.


Постъпило е заявление от политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”,  подписано от представляващия  партията  Стефан Спасов Спасов, заведено под № 7 на 01 септември  2012 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии/инициативни комитети за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Хърлец на 07 октомври 2012г.

Към заявлението са приложени: решение № 1989-МИ/15.08.2012г. на ЦИК за допускане на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Хърлец, община Козлодуй на 07 октомври 2012г.; решение №3/19.07.2011год. на ДПС за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23.10.2011г.; пълномощно № 48/07.02.2012г. на ДПС; пълномощно № 3/29.08.2012г. на Областен съвет на ДПС – Враца; удостоверение на СГС по ф.д. №2574/1990 от 18.07.2012г.

Изпълнени са изискванията на чл.76, ал.1 и чл.95 от Изборния кодекс за участие в частичен избор за кмет на кметство с. Хърлец на 07 октомври 2012г.


Предвид изложеното и на основание чл.33, ал.1, т.14 и чл. 95 от Изборния кодекс  на Общинска избирателна комисия


Р Е Ш И:


РЕГИСТРИРА  политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”, за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Хърлец  на 07 октомври 2012г.


Наименованието, с което политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” ще се изписва в бюлетината за частичните избори за кмет на кметство с. Хърлец на 07 октомври 2012г. е

ПП ”ДПС”

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева

СЕКРЕТАР:

Соня Луканова

Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?