РЕШЕНИЕ № 198 / 01.09.2012 г.
Общинска избирателна комисия  КозлодуйРЕШЕНИЕ
№ 198
Козлодуй, 01.09.2012г.


ОТНОСНО: Регистрация на ОГНЕМИР ДИМИТРОВ СИМОВ от с. Хърлец за кмет на кметство с. Хърлец, община Козлодуй  на 07 октомври 2012год. от партия „Българска социалистическа партия”

Постъпило е предложение от политическа партия ”БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”, регистрирана с решение № 195/31.08.2012 г. на ОИК Козлодуй, подписано от представляващия  партията Васил Цветанов Стоянов, с вх.№ 3 от 01.09.2012 г. в регистъра на кандидатите за участие в частичните избори за кмет на кметство, за регистрирането на Огнемир Димитров Симов с постоянен адрес с. Хърлец, община Козлодуй, като кандидат за кмет на кметство с. Хърлец от ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” в община Козлодуй, за участие в частичните избори за  кмет на кметство на 07 октомври 2012г.

Към предложението са приложени: препис от Протокол №3/27.08.2012г. на общинския съвет на БСП – Козлодуй  за издигане на кандидата за кмет на кметство с. Хърлец, община Козлодуй на 07.10.2012г.; заявление по чл. 126, ал.1, т.2 от Изборния кодекс от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от партия ”БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” за кандидат кмет на кметство с. Хърлец; декларация по чл. 126, ал.1, т.3  и във връзка с параграф 1, т. 5, б. „а” и „б” ДР на ИК от кандидата, че отговаря на условията;  декларация  по чл. 126, ал.1, т. 4 във връзка с чл. 122, ал.1, 2 и 4 от ИК от кандидата, че отговаря на условията; пълномощно на Васил Цветанов Стоянов № 131 от 28.08.2012 г. да представлява партията при регистрацията; справки от общинска администрация Козлодуй № 42 от 31.08.2012 г. удостоверяващи постоянния и настоящ адрес и датите на адресните регистрации на кандидата.

Изпълнени са изискванията на чл.122 и чл.126 от ИК за регистриране на ОГНЕМИР ДИМИТРОВ СИМОВ като  кандидат от ПП „БСП”  за кмет на кметство с. Хърлец, община Козлодуй.


Предвид изложеното и на основание чл.126, ал.1 във връзка с чл.33, ал.1, т.15 от ИК, Общинска избирателна комисия  Козлодуй


Р Е Ш И :

Регистрира  ОГНЕМИР ДИМИТРОВ СИМОВ с постоянен адрес с. Хърлец, община Козлодуй  като кандидат за кмет на кметство с. Хърлец, община Козлодуй от политическа партия ”БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”, за участие в частичните избори за кмет на кметство на 07 октомври 2012г.

Решението може да се обжалва, в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Адриана ДобреваСЕКРЕТАР:
Соня ЛукановаТърсене
facebook
 
Харесва ли ви новата визия на сайта?