РЕШЕНИЕ № 199 / 01.09.2012 г.Общинска избирателна комисия  гр.  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
199
Козлодуй,
01.09.2012г.


ОТНОСНО:

 Регистрация на „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ” за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Хърлец, община Козлодуй на 07 октомври 2012г.

Постъпило е заявление от „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ” подписано от представляващия  партията  Мария Василева Капон, заведено под № 8 от 01 септември  2012 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии/инициативни комитети за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Хърлец, община Козлодуй на 07 октомври 2012г.

Към заявлението са приложени: копие от Решение № 1972-МИ от 15.08.2012г. за регистрацията  на  „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ” от Централна избирателна комисия; пълномощно на Анатоли Дамянов Асенов да внесе заявление за регистриране на партия за участие в частичните избори за кметове на кметства на 07 октомври 2012г. пред Общинска избирателна комисия и протокол от заседание на изпълнителния съвет на  „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ” от 17.07.2012 г. за участие в частичните избори за кметове на кметства на 07 октомври 2012г.

Изпълнени са изискванията на чл.76, ал.1 и чл.95 от Изборния кодекс за участие в частичен избор за кмет на кметство с. Хърлец на 07 октомври 2012г.


Предвид изложеното и на основание чл.33, ал.1, т.14 и чл. 95 от Изборния кодекс  на Общинска избирателна комисия


Р Е Ш И:


РЕГИСТРИРА  „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ” за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Хърлец  на 07 октомври 2012г.


Наименованието, с което „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”  ще се изписва в бюлетината за частичните избори за кмет на кметство с. Хърлец на 07 октомври 2012г. е

ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева

СЕКРЕТАР:

Соня Луканова


Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?