РЕШЕНИЕ № 201 / 05.09.2012 г.


Общинска избирателна комисия  Козлодуй

РЕШЕНИЕ
№ 201
Козлодуй, 05.09.2012г.


ОТНОСНО:Определяне чрез жребий на реда за участие в диспутите на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите от партии, местните коалиции от партии и инициативните комитети по регионалните радио и телевизионни центрове в частичните избори за кмет на кметство с. Хърлец, община Козлодуй  на 07 октомври 2012г.


На основание чл. 146, ал.3 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 781-ПВР от 15 септември 2011 г. на ЦИК на 05 септември 2012 г., от 17,00 ч., в сградата на Община Козлодуй на ул.”Христо Ботев” № 13, в  залата на  ОИК – Козлодуй, комисията  проведе публичен жребий на поредните номера на партиите, коалициите от партии,  местните коалиции от партии и инициативните комитети, регистрирани в Общинска избирателна комисия - Козлодуй за частичен избор на кмет на кметство с. Хърлец, община Козлодуй  на 07 октомври 2012г.


След проведения жребий Общинска избирателна комисия - Козлодуй


Р Е Ш И:


Обявява следната поредност на участие в диспутите на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите от партии, местните коалиции от партии и инициативните комитети по регионалните радио и телевизионни центрове в частичните избори за кмет на кметство с. Хърлец, община Козлодуй  на 07 октомври 2012г.


№ 1 ИК   ВАЛЕРИ ПЕТРОВ ИГНАТОВ

№ 2 ПП  „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

№ 3 ИК   ВАНЬО ГЕОРГИЕВ ПЕТРИКОВ

Решението може да се обжалва, в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК.






ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева


СЕКРЕТАР:

Соня Луканова



Търсене
facebook
 
Харесва ли ви новата визия на сайта?