РЕШЕНИЕ № 202 / 06.09.2012 г.


Общинска избирателна комисия  КозлодуйРЕШЕНИЕ
202
Козлодуй, 0
6.09.2012г.


ОТНОСНО: Регистрация на ПАУЛА КОЙЧЕВА МАРИНОВА от с. Хърлец за кмет на кметство с. Хърлец, община Козлодуй  на 07 октомври 2012 год. от партия „Единна народна партия””

Постъпило е предложение от политическа партия ”ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”, регистрирана с решение № 199/01.09.2012 г. на ОИК Козлодуй, подписано от представляващия  партията Анатоли Дамянов Асенов, с вх.№ 4 от 06.09.2012 г. в регистъра на кандидатите за участие в частичните избори за кмет на кметство, за регистрирането на Паула Койчева Маринова с постоянен адрес с. Хърлец, община Козлодуй, като кандидат за кмет на кметство с. Хърлец от ПП „ЕДИННА НАРОДНА  ПАРТИЯ” в община Козлодуй, за участие в частичните избори за  кмет на кметство на 07 октомври 2012г.

Към предложението са приложени: препис-извлечение от Протокол от 31.08.2012г. на Изпълнителния съвет на ЕНП   за издигане на кандидата за кмет на кметство с. Хърлец, община Козлодуй на 07.10.2012г.; заявление по чл. 126, ал.1, т.2 от Изборния кодекс от кандидата, че е съгласна да бъде регистрирана от партия ”ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ” за кандидат кмет на кметство с. Хърлец; декларация по чл. 126, ал.1, т.3  и във връзка с параграф 1, т. 5, б. „а” и „б” ДР на ИК от кандидата, че отговаря на условията;  декларация  по чл. 126, ал.1, т. 4 във връзка с чл. 122, ал.1, 2 и 4 от ИК от кандидата, че отговаря на условията; пълномощно на Анатоли Дамянов Асенов  да представлява партията при регистрацията.

Изпълнени са изискванията на чл.122 и чл.126 от ИК за регистриране на ПАУЛА КОЙЧЕВА МАРИНОВА като  кандидат от ПП „ЕНП”  за кмет на кметство с. Хърлец, община Козлодуй.


Предвид изложеното и на основание чл.126, ал.1 във връзка с чл.33, ал.1, т.15 от ИК, Общинска избирателна комисия  Козлодуй


Р Е Ш И :

Регистрира  ПАУЛА КОЙЧЕВА МАРИНОВА с постоянен адрес с. Хърлец, община Козлодуй  като кандидат за кмет на кметство с. Хърлец, община Козлодуй от политическа партия ”ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”, за участие в частичните избори за кмет на кметство на 07 октомври 2012г.

Решението може да се обжалва, в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК.ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Светлана ПлешоеваСЕКРЕТАР:
Соня ЛукановаТърсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook