РЕШЕНИЕ № 203 / 06.09.2012 г.


Общинска избирателна комисия  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 20
3

Козлодуй, 05.09.2012г.


ОТНОСНО: Отмяна на решение 200 и 201 от 05.09.2012 г. на ОИК КозлодуйВъв връзка с постъпило ново предложение от ПП”Единна народна партия” подписано от представляващия партията Анатоли Дамянов Асенов с вх. № 4  от 06.09.2012 г. в регистъра на кандидатите за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Хърлец, община Козлодуй за регистриране на Паула Койчева Маринова, като кандидат кмет на кметство с. Хърлец от ПП”ЕНП”


На основание чл.20, ал.2, във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс

О Т М Е Н Я М Е:


Решение 200 от 05.09.2012 г. на ОИК Козлодуй относно определяне  чрез жребии на номерата на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети регистрирани в ОИК Козлодуй за частичен избор на кмет на кметство с. Хърлец, община Козлодуй на 07.10.2012 г. и  Решение 201 от 05.09.2012 г.  на ОИК Козлодуй относно определяне  чрез жребии на реда за участие в диспутите на кандидатите, регистрирани от партии, коалиции от партии и инициативни комитети по регионалните радио и телевизионни центрове в частичния избор на кмет на кметство с. Хърлец, община Козлодуй на 07.10.2012 г

Решението може да се обжалва, в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК.


ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светлана ПлешоеваСЕКРЕТАР:

Соня ЛукановаТърсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?