РЕШЕНИЕ № 206 / 11.09.2012 г.


Общинска избирателна комисия Козлодуй


РЕШЕНИЕ

№ 206
гр. Козлодуй, 11.09.2012 год.
 ОТНОСНО: Назначаване на Секционните избирателни комисии, в кметство Хърлец, община Козлодуй, област Враца за частичния избор за кмет, насрочен на 07 октомври 2012г.


В Общинската избирателна комисия с вх. № 146 от 05.09.2012 год. от кмета на община Козлодуй са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за съставите на образуваните в кметство Хърлец три секционни избирателни комисии.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 34, ал. 2, чл. 35 и чл. 242, ал.7 от Изборния кодекс и Решение № 56-ПВР/МИ от 05.08.2011 год. на Централната избирателна комисия изменено и допълнено с Решение № 1554-МИ/23.12.2011г. на ЦИК, Решение № 861-ПВР/МИ от 20.09.2011г., допълнено с Решение № 1572-МИ от 12.01.2012г. на ЦИК и Решения № 187 и № 188 от 28.08.2012г. на Общинска избирателна комисия - Козлодуй, включително Протокол №1 от консултациите с представителите на политическите сили, проведени при кмета на Община Козлодуй на 03.09.2012 год.


Налице е постигнато съгласие между присъствалите представители на ПП „ГЕРБ”, „КБ” и ПП „ДПС” в консултациите по отношение на броя и състава на трите Секционни избирателни комисии, а именно СИК №16, СИК №17 и СИК №18 в кметство с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 3, чл. 34, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5 и ал.10 на Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Козлодуй

 

Р Е Ш И:


1. Назначава Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 16 - 062000016 с адрес с.Хърлец, ул. „Цар Освободител” № 45, Квартален клуб (Бежанска махала) в състав от 7 члена, както следва:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Георги Христов Ангелов

ГЕРБ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Стефка Петрова Прунечева

ДПС

СЕКРЕТАР:

Йорданка Иванова Янкулова

КБ

ЧЛЕНОВЕ:

Даниела Петрова Вайкарова

ГЕРБ

 

Румяна Величкова Бънкова

ГЕРБ

 

Валентина Ангелова Русова

КБ

 

Венета Николова Терчева

СИНЯ КОАЛИЦИЯ


2. Назначава Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 17 - 062000017 с адрес с.Хърлец, ул. „Георги Димитров”  № 36, Народно читалище „Никола Вапцаров-1927” в състав от 7 члена, както следва:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Вера Огнянова Сарачинова

ГЕРБ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивалина Валериева Маринова

ГЕРБ

СЕКРЕТАР:

Галя Стоянова Гавазка

АТАКА

ЧЛЕНОВЕ:

Цветелина Цветанова Валинкова

ГЕРБ

 

Анета Тодорова Плешоева

КБ

 

Пенка Нинова Шуева

КБ

 

Незабравка Емилова Цветанова

ДПС


3. Назначава Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 18 - 062000018 с адрес с.Хърлец, ул. „Георги С. Раковски” № 13, Здравна служба в състав от 7 члена, както следва:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Емилия Маринова Сарачинова

ГЕРБ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Емилова Прунечева

АТАКА

СЕКРЕТАР:

Теменуга Динова Йонова

КБ

ЧЛЕНОВЕ:

Мариела Костадинова Андреева

ГЕРБ

 

Росица Петрова Калинова

ГЕРБ

 

Калина Любенова Занева

ДПС

 

Соня Тодорова Довицова

НДСВ


4. Секционните избирателни комисии  встъпват в правомощията си на  12 септември 2012г.

5.Утвърждава списък на резервни членове на Секционните избирателни комисии в кметство с. Хърлец, община Козлодуй предложени от парламентарно представените политически партии и коалиции, както следва:


На ПП ГЕРБ

1. Славчо Еленчев Гежев

2. Ангел Цветанов Станоев

3. Венета Николова Терчева

4. Валери Петров Игнатов

5. Мирослав Павлов Методиев

6. Георги Борисов Калинов


На КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ

1.Деница Светославова Бугова

2. Красиана Ангелова Михайлова


На ПП „ДПС”

1. Емилия Димитрово Димитрова

2. Петър Валериев Петров

3. Маргарита Георгиева Иванова


На СИНЯТА КОАЛИЦИЯ

1. Десислава Михайлова Войкарова


На ПП „НДСВ”

1. Деница Огнянова Маринова


Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева


ЗА СЕКРЕТАР:

Соня Луканова


Публикувано на 11.09.2012 год. в 18:00 часа


Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook